Internationalt samarbejde og politisk dialog

Ud over det stærke internationale fokus i Erasmus+ har Kommissionen en aktiv politik for samarbejde om videregående uddannelser og erhvervsuddannelser med lande uden for EU.

Hvad er internationalt samarbejde og politisk dialog?

Ud over det stærke internationale fokus i Erasmus+ har Kommissionen en aktiv politik for samarbejde om videregående uddannelser og erhvervsuddannelser med lande uden for EU. Der er her fem hovedprioriteter:

  1. At opbygge EU som center for ekspertise inden for uddannelse
  2. At støtte partnerlande uden for EU i deres indsats for at modernisere uddannelsesområdet
  3. At fremme de fælles værdier og en større forståelse mellem forskellige folkeslag og kulturer
  4. At støtte medlemslandene og de videregående uddannelsesinstitutioner i og uden for EU i deres indsats for at internationalisere uddannelserne
  5. At forbedre kvaliteten af tjenesteydelserne og opkvalificere borgerne i og uden for EU via gensidig læring og sammenligning og udveksling af god praksis.

Hvorfor er det nødvendigt med internationalt samarbejde og politisk dialog?

Samarbejdet med ikke-EU-lande forbedrer kvaliteten af uddannelserne både i og uden for EU gennem peer-to-peer-læring og sammenligning med de andre uddannelsessystemer i verden.

Det sætter gang i innovation og skaber jobs, fordi folk tager på udlandsophold, og det giver både studerende og ansatte mulighed for at udvide deres horisont ved at deltage i EU-programmer. De europæiske universiteter har opnået gode resultater med internationalisering ved at fremme udviklingen af internationale studieplaner og fælles eksamensbeviser, styrke international forskning og fælles innovationsprojekter og understøtte udveksling af studerende, ansatte og viden.