Mezinárodní spolupráce a politický dialog

Kromě programu Erasmus+ zaměřeného na pobyt v zahraničí nabízí Evropská komise v oblasti vzdělávání (zejména vysokoškolského) a odborné přípravy další formy spolupráce se zeměmi mimo EU.

O co jde?

Kromě programu Erasmus+ zaměřeného na pobyt v zahraničí nabízí Evropská komise v oblasti vzdělávání (zejména vysokoškolského) a odborné přípravy další formy spolupráce se zeměmi mimo EU, a to v pěti prioritních oblastech:

  1. Propagace EU jako centra excelence v oblasti vzdělávání a odborné přípravy
  2. Podpora snah partnerských zemí mimo EU o modernizaci v této oblasti
  3. Propagace společných hodnot a hlubšího porozumění mezi různými národy a kulturami
  4. Podpora snah o internacionalizaci ze strany členských zemí a vysokoškolských institucí v EU i mimo ni
  5. Zlepšování kvality služeb a rozvoj lidských zdrojů v EU i mimo ni pomocí projektů vzájemného učení, jakož i sdílení a porovnávání osvědčených postupů.

Proč je to nezbytné?

Na základě spolupráce se zeměmi mimo EU se zvyšuje kvalita vzdělávání a odborné přípravy v Unii i mimo, a to především pomocí projektů sdílení znalostí a osvědčených postupů ve vzdělávání.

Díky mobilitě pak dochází ke stimulaci inovací a tvorbě pracovních míst, vznikají nové příležitosti pro studenty i vyučující, a ti získávají na základě účasti na programech EU novou perspektivu. V oblasti internacionalizace mají evropské univerzity pozitivní výsledky. Podílejí se na rozvoji mezinárodních studijních programů a společných titulů, podporují výzkumné a inovační projekty, jakož i sdílení poznatků a výměnné pobyty studentů a vyučujících.