Învățământul superior european în lume

Învățământul superior are o dimensiune internațională din ce în ce mai pronunțată. Programul Erasmus+ recunoaște această tendință și promovează mobilitatea și cooperarea între universități din statele membre ale UE și din restul lumii.

Despre ce este vorba?

Învățământul superior are o dimensiune internațională din ce în ce mai pronunțată. Programul Erasmus+ recunoaște această tendință și promovează mobilitatea și cooperarea între universități din statele membre ale UE și din restul lumii.

Cum se realizează acest lucru?

Cooperarea internațională are beneficii atât pe plan intern, cât și extern. În Europa contribuie la:

  • îmbunătățirea calității globale a educației europene prin facilitarea învățării reciproce, a cooperării și comparației cu alți furnizori de învățământ din lume;
  • stimularea inovării și a creării de locuri de muncă în Europa prin atragerea studenților mobili din restul lumii și a migranților calificați;
  • lărgirea orizonturilor, sporirea șanselor de angajare și pregătirea studenților pentru a deveni cetățeni mondiali; și
  • influențarea și angajarea de noi categorii de public într-un mod care să consolideze poziția UE în lume.

Pentru țările partenere din restul lumii, sprijinirea educației este un factor-cheie pentru construirea unei baze solide de capital uman și pentru impulsionarea dezvoltării, după cum se arată în obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU.

  • Începând din 2014, au acces la programul Erasmus+ țările din întreaga lume. Scopurile urmărite sunt reducerea sărăciei, creșterea favorabilă incluziunii și crearea de capacități. Erasmus+ sprijină modernizarea programelor de învățământ, îmbunătățește calitatea predării și a învățării și promovează o guvernanță mai transparentă și cooperarea dintre universități și întreprinderi.
  • Erasmus+ este parte integrantă din politica externă și obiectivele generale ale UE în lume, care prevăd consolidarea înțelegerii și a vizibilității Uniunii și promovarea valorilor și intereselor sale prin intermediul contactelor interpersonale și al diplomației publice.

De ce este nevoie de acest lucru?

Cooperarea internațională ajută UE să își îndeplinească două tipuri de obiective de politică:

Mai multe informații despre cooperarea internațională în cadrul Erasmus+ într-o anumită țară sau regiune sunt disponibile în fișele informative internaționale.

  1. prioritățile de politică internă ale UE în ceea ce privește excelența, atragerea de talente și diplomația publică; și
  2. proiecția externă a politicilor interne ale UE în domenii precum solidaritatea, extinderea, vecinătatea, dezvoltarea umană, consolidarea capacităților, migrația, sprijinirea refugiaților și dialogul intercultural, în special în relație cu obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 4, „Educație de calitate”.

Mai multe informații despre cooperarea internațională în cadrul Erasmus+ într-o anumită țară sau regiune sunt disponibile în fișele informative internaționale.