Europees hoger onderwijs in de wereld

Hoger onderwijs wordt steeds internationaler van aard. Daarom heeft Erasmus+ een sterke internationale dimensie, die mobiliteit en samenwerking tussen universiteiten binnen en buiten de EU bevordert.

Waar gaat het om?

Hoger onderwijs wordt steeds internationaler van aard. Daarom heeft Erasmus+ een sterke internationale dimensie, die mobiliteit en samenwerking tussen universiteiten binnen en buiten de EU bevordert.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Internationale samenwerking heeft voordelen binnen, maar ook buiten de EU. In Europa kan deze samenwerking

  • de algehele kwaliteit van het Europees onderwijs verbeteren door middel van "peer learning", samenwerking en vergelijking met onderwijsaanbieders elders in de wereld
  • de innovatie en werkgelegenheid in Europa stimuleren doordat studenten en hoogopgeleide migranten van buiten de EU worden aangetrokken
  • de horizon van studenten verbreden en hen beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en hun rol als wereldburgers
  • een nieuw publiek bereiken en interesseren, wat een positief effect heeft op de positie van Europa in de wereld

Onderwijs speelt in elk land ter wereld een cruciale rol bij de versterking van het menselijk kapitaal en de ontwikkeling van de bevolking. Dit wordt bevestigd door de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

  • Sinds 2014 kunnen alle landen ter wereld deelnemen aan Erasmus+ en zo bijdragen aan armoedebestrijding, inclusieve groei en capaciteitsopbouw. Erasmus+ ondersteunt de modernisering van leerplannen, verhoogt de kwaliteit van onderwijzen en leren, en streeft naar een meer transparante governance en samenwerking tussen universiteiten en bedrijven.
  • Erasmus+ vormt een integrerend deel van het bredere beleid en de doelstellingen van de EU om begrip te kweken voor en de zichtbaarheid te verhogen van de EU en haar waarden en belangen via intermenselijke contacten en publieksdiplomatie.

Waarom is dat nodig?

Internationale samenwerking helpt de EU twee soorten beleidsdoelstellingen te bereiken:

Lees in de internationale factsheets meer over wat Erasmus+ in een bepaald land of gebied doet voor internationale samenwerking.

  1. de prioriteiten van het interne EU-beleid in verband met excellentie, het aantrekken van talent en publieksdiplomatie en
  2. de externe dimensie van het interne EU-beleid met betrekking tot solidariteit, uitbreiding, nabuurschapsbeleid, menselijke ontwikkeling, capaciteitsopbouw, migratie, steun aan vluchtelingen en interculturele dialoog, met name in het kader van doelstelling 4 voor duurzame ontwikkeling: kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

Lees in de internationale factsheets meer over wat Erasmus+ in een bepaald land of gebied doet voor internationale samenwerking.