Europos aukštasis mokslas pasaulyje

Aukštasis mokslas tampa vis labiau tarptautinio pobūdžio. Tai pripažįstama tarptautiniu mastu vykdoma programa „Erasmus+“, kuria skatinamas mobilumas ir ES valstybių narių bei ES nepriklausančių šalių universitetų bendradarbiavimas.

Kas tai?

Aukštasis mokslas tampa vis labiau tarptautinio pobūdžio. Tai pripažįstama tarptautiniu mastu vykdoma programa „Erasmus+“, kuria skatinamas mobilumas ir ES valstybių narių bei ES nepriklausančių šalių universitetų bendradarbiavimas.

Kaip tai veikia?

Tarptautinis bendradarbiavimas naudingas Sąjungoje ir už jos ribų. Europoje jis padeda

  • gerinti bendrąją Europos švietimo kokybę: skatinti savitarpio mokymą, bendradarbiavimą ir viso pasaulio aukštojo mokslo institucijų palyginamumą;
  • aktyviai skatinti naujoves ir kurti darbo vietas Europoje, pritraukiant tarptautiniu mastu judžių studentų ir profesinių įgūdžių turinčių migrantų;
  • plėsti studentų akiratį, gerinti jų įsidarbinimo galimybes, rengti juos tapti pasaulio piliečiais;
  • veikti ir įtraukti naujus studentus, siekiant gerinti ES pasaulinę poziciją.

Viso pasaulio šalyse partnerėse švietimo rėmimas yra pagrindinis veiksnys bet kurioje šalyje siekiant sukurti tvirtą žmogiškojo kapitalo pagrindą ir skatinti jo vystymą, kaip pripažinta JT darnaus vystymosi tiksluose.

  • Nuo 2014 m. visos pasaulio šalys turi galimybę dalyvauti programoje „Erasmus+“, kuria siekiama padėti mažinti skurdą, skatinti integracinį augimą ir stiprinti gebėjimus. Programa „Erasmus+“ remiamas mokymo programų modernizavimas, gerinama mokymo ir mokymosi kokybė, taip pat skatinamas skaidresnis valdymas bei universitetų ir įmonių bendradarbiavimas.
  • Programa „Erasmus+“ yra neatsiejama nuo platesnės ES politikos ir tikslų pasaulyje, kuriame siekiama didinti paplitusį suvokimą apie ES bei jos matomumą, taip pat skatinti jos vertybes ir interesus per žmonių tarpusavio ryšius ir viešąją diplomatiją.

Kodėl to reikia?

Tarptautinis bendradarbiavimas padeda ES įgyvendinti du politikos tikslus:

Tarptautinėse informacijos santraukose sužinosite, kas daroma programos „Erasmus+“ tarptautinio bendradarbiavimo srityje konkrečioje šalyje ar regione.

  1. ES vidaus politikos prioritetus, susijusius su kompetencija, pritraukiant talentus ir viešąją diplomatiją ir
  2. ES vidaus politikos išorės kryptis, susijusias su solidarumu, plėtra, kaimynystės politika, žmogaus socialine raida, gebėjimų stiprinimu, migracija, pagalba pabėgėliams ir kultūrų dialogu, ypač siekiant 4 darnaus vystymosi tikslo dėl kokybiško švietimo.

Tarptautinėse informacijos santraukose sužinosite, kas daroma programos „Erasmus+“ tarptautinio bendradarbiavimo srityje konkrečioje šalyje ar regione.