Az európai felsőoktatás a világban

A felsőoktatás egyre nemzetközibb jelleget ölt. Az Erasmus+ program ezt felismerve előmozdítja az uniós és a nem uniós országok felsőoktatási intézményei közötti mobilitást és együttműködést.

Miről is van szó?

A felsőoktatás egyre nemzetközibb jelleget ölt. Az Erasmus+ program ezt felismerve előmozdítja az uniós és a nem uniós országok felsőoktatási intézményei közötti mobilitást és együttműködést.

Hogyan történik ez?

A nemzetközi együttműködés az EU-ban és az EU határain túl is előnyökkel jár. Európában hozzájárul:

  • az európai oktatás általános színvonalának fejlesztéséhez azáltal, hogy elősegíti a társaktól való tanulást, valamint az együttműködést és az összemérhetőséget a világ más részein működő oktatási szolgáltatókkal;
  • az európai innováció és munkahelyteremtés ösztönzéséhez azáltal, hogy Európába vonzza a nemzetközileg mobilis diákokat és a szakképzett migránsokat;
  • a látókör szélesítéséhez, a foglalkoztathatóság javításához, valamint a diákok világpolgárrá neveléséhez, továbbá
  • új célközönségek megszólításához és meghódításához oly módon, amely kedvezően befolyásolja az EU világban elfoglalt helyzetét.

Világszerte a partnerországok számára az oktatás támogatása kulcsfontosságú ahhoz, hogy erős humántőkét építsenek ki, és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaival összhangban elősegítsék a saját fejlődésüket.

  • 2014 óta világszerte minden ország részt vehet az Erasmus+ programban, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a szegénység csökkentéséhez és az inkluzív növekedéshez, valamint a kapacitásépítéshez. Az Erasmus+ támogatja a tantervek korszerűsítését, javítja a tanítás és a tanulás minőségét, valamint előmozdítja az átláthatóbb kormányzást és az egyetemek és vállalkozások közötti együttműködést.
  • Az Erasmus+ szervesen igazodik az EU általános célkitűzéseihez, és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy világszerte minél többen megismerjék az Európai Uniót, és megértsék a szerepét és küldetését, valamint kulcsszerepet játszik az uniós értékek és érdekek előmozdításában az emberek közötti kapcsolatok és a diplomácia révén.

Miért van rá szükség?

A nemzetközi együttműködés fontos szerepet játszik abban, hogy az EU meg tudja valósítani a következő két szakpolitikai célkitűzést:

Tájékozódjon bővebben arról, milyen eredményeket hoz az Erasmus+ az EU-tagországokban és világszerte. Olvassa el az egyes országokról, illetve régiókról szóló rövid tájékoztatóinkat.

  1. az EU belső szakpolitikai prioritásai a kiválóság ösztönzése, a tehetségek Európába vonzása és a diplomácia terén, valamint
  2. az uniós belső szakpolitikák külső vetülete a szolidaritás, az EU bővítése, a szomszédságpolitika, a humán fejlődés, a kapacitásépítés, a migráció, a menekültek támogatása és a kultúrák közötti párbeszéd, s kiváltképp a 4. fenntartható fejlesztési cél, vagyis a minőségi oktatás támogatása terén.

Tájékozódjon bővebben arról, milyen eredményeket hoz az Erasmus+ az EU-tagországokban és világszerte. Olvassa el az egyes országokról, illetve régiókról szóló rövid tájékoztatóinkat.