Euroopa kõrgharidus maailmas

Kõrgharidus muutub üha rahvusvahelisemaks. Seepärast on ka programmil Erasmus+ tugev rahvusvaheline mõõde, mille kaudu edendatakse liikuvust ja koostööd ELi liikmesriikide ja väljaspool ELi asuvate ülikoolide vahel.

Millega on tegemist?

Kõrgharidus muutub üha rahvusvahelisemaks. Seepärast on ka programmil Erasmus+ tugev rahvusvaheline mõõde, mille kaudu edendatakse liikuvust ja koostööd ELi liikmesriikide ja väljaspool ELi asuvate ülikoolide vahel.

Kuidas seda tehakse?

Rahvusvaheline koostöö on kasulik nii kodu- kui ka välismaal. Euroopas aitab see:

  • parandada Euroopa hariduse üldist kvaliteeti, hõlbustades vastastikust õpet, koostööd ja võrdlust kogu maailma haridusasutustega;
  • edendada innovatsiooni ja töökohtade loomist Euroopas, köites rahvusvaheliselt liikuvaid üliõpilasi ja erioskustega rändajaid;
  • avardada väljavaateid, suurendada tööhõivet ja valmistada üliõpilasi ette tegutsema maailmakodanikena ning
  • mõjutada ning köita uusi sihtrühmi ELi positsiooni kindlustamiseks maailmas.

Partnerriikide jaoks kogu maailmas on hariduse toetamine äärmiselt oluline, et luua tugev inimkapitalibaas ja edendada oma arengut kooskõlas ÜRO kestliku arengu eesmärkidega.

  • Alates 2014. aastast on kõigil maailma riikidel juurdepääs Erasmus+ programmile, mille eesmärk on aidata kaasa vaesuse vähendamisele ja kaasavale majanduskasvule ning suutlikkuse suurendamisele. Erasmus+ toetab õppekavade ajakohastamist, parandab õpetamise ja õppimise kvaliteeti ning edendab läbipaistvamat juhtimist ning ülikoolide ja ettevõtete vahelist koostööd.
  • Erasmus+ programm on osa ELi ulatuslikumast poliitikast ja eesmärkidest, mille abil edendada ELi laiemat mõistmist ja nähtavust maailmas ning hoida ja kaitsta selle väärtusi ja huve inimestevaheliste kontaktide ja avaliku diplomaatia kaudu.

Miks on see vajalik?

Rahvusvaheline koostöö aitab ELil täita kahte liiki poliitilisi eesmärke:

Lisateavet selle kohta, mida tehakse Erasmus+ rahvusvahelise koostöö raames konkreetses riigis või piirkonnas, leiate rahvusvahelistest teabelehtedest.

  1. ELi sisepoliitika prioriteedid, mis on seotud teadustöö tipptaseme, talentide ligimeelitamise ja avaliku diplomaatiaga, ning
  2. ELi sisepoliitika välismõõde, mis on seotud solidaarsuse, laienemise, naabruspoliitika, inimarengu, suutlikkuse suurendamise, rände, pagulaste toetamise ja kultuuridevahelise dialoogiga, eelkõige kestliku arengu eesmärgi nr 4 „Kvaliteetne haridus“ toetamisel.

Lisateavet selle kohta, mida tehakse Erasmus+ rahvusvahelise koostöö raames konkreetses riigis või piirkonnas, leiate rahvusvahelistest teabelehtedest.