Sodelovanje med univerzami in gospodarstvom

Visokošolske ustanove lahko na podlagi tesnejšega sodelovanja z gospodarstvom pripravijo učne načrte in pristope k poučevanju in učenju, ki izpolnjujejo potrebe študentov in družbe.

Zakaj tesnejše sodelovanje med univerzami in podjetji

S tesnejšimi vezmi med gospodarstvom in univerzo se:

  • spodbuja izmenjava znanja
  • ustvarjajo dolgoročna partnerstva in priložnosti
  • krepijo inovativnost, podjetništvo, ustvarjalnost

Tudi tesnejše sodelovanje med univerzami in podjetji lahko diplomantom pomaga pridobiti prave spretnosti in miselnost, ki se zahtevajo na trgu dela in tiste, ki so potrebne za njihov osebni razvoj. 

Evropa pozna številne primere uspešnega sodelovanja med akademsko sfero in gospodarstvom, toda oblika in obseg sodelovanja se precej razlikujeta po državah, visokošolskih ustanovah in akademskih panogah. Več informacij v študiji Komisije o sodelovanju med univerzami in gospodarstvom v Evropi.

Forum za dialog med univerzami in gospodarstvom

Forum za dialog med univerzami in gospodarstvom v Bruslju poteka vsaki dve leti od leta 2008 in ponuja platformo za mreženje ter izmenjavo zamisli in dobrih praks. Na njem sodelujejo:

  • visokošolske ustanove
  • podjetja
  • poslovna združenja
  • javni organi
  • oblikovalci politik

Udeleženci foruma preučijo trenutno stanje sodelovanja med univerzami in podjetji ter politične pobude in programe, ki so potrebni za sodelovanje. 

V sodelovanju z državami članicami EU potekajo redni tematski forumi, na katerih se obravnavajo ključne teme na nacionalni in regionalni ravni.