Sodelovanje med univerzami in gospodarstvom

Visokošolske ustanove lahko na podlagi tesnejšega sodelovanja z gospodarstvom pripravijo učne načrte in pristope k poučevanju in učenju, ki izpolnjujejo potrebe študentov in družbe.

Za kaj gre

S tesnejšimi vezmi med gospodarstvom in univerzo se:

  • spodbuja izmenjava znanja
  • vzpostavljajo dolgoročna partnerstva in priložnosti
  • krepijo inovativnost, podjetništvo, ustvarjalnost

Visokošolske ustanove lahko na podlagi tesnejšega sodelovanja z gospodarstvom pripravijo učne načrte in pristope k poučevanju in učenju, ki izpolnjujejo potrebe študentov in družbe.

Diplomanti tako pridobijo znanja, spretnosti in miselno naravnanost, ki jih potrebujejo za trg dela in v osebnem življenju.

Evropa pozna številne primere uspešnega sodelovanja med univerzo in gospodarstvom, toda oblika in obseg sodelovanja se precej razlikujeta po državah, visokošolskih ustanovah in panogah. Več informacij v študiji o sodelovanju med univerzami in gospodarstvom v Evropi.

Forum za dialog med univerzami in gospodarstvom

Forum za dialog med univerzami in gospodarstvom poteka vsaki dve leti v Bruslju od leta 2008 in ponuja platformo za mreženje ter izmenjavo idej in dobrih praks. Na njem sodelujejo:

  • visokošolske ustanove
  • podjetja (zasebna in javna)
  • poslovna združenja
  • posredniki
  • javni organi
  • oblikovalci politike

Udeleženci foruma preučijo trenutno stanje sodelovanja med univerzami in podjetji ter politične pobude in programe, ki so potrebni za sodelovanje.

Redni tematski forumi v sodelovanju z državami članicami obravnavajo ključne teme na nacionalni in regionalni ravni.