Cooperarea între universități și întreprinderi

Cooperarea mai strânsă cu mediul de afaceri ajută instituțiile de învățământ superior să dezvolte programe de studii și abordări privind predarea și învățarea care răspund nevoilor studenților și societății.

Despre ce este vorba?

Construirea unor relații mai strânse între mediul de afaceri și mediul academic este benefică, deoarece:

  • încurajează transferul și schimbul de cunoștințe
  • creează parteneriate pe termen lung și noi oportunități
  • stimulează inovarea, spiritul antreprenorial și creativitatea.

Cooperarea mai strânsă cu mediul de afaceri ajută instituțiile de învățământ superior să dezvolte programe de studii și abordări privind predarea și învățarea care răspund nevoilor studenților și societății.

Astfel, absolvenții își dezvoltă competențele necesare pentru piața forței de muncă și dobândesc noi perspective care îi ajută nu doar în carieră, ci și în viața de zi cu zi.

În Europa există multe exemple de bună cooperare între mediul de afaceri și mediul academic. Însă natura și amploarea cooperării diferă considerabil în funcție de țară, de instituțiile de învățământ superior și de discipline. Detalii în studiul „Situația cooperării dintre universități și întreprinderi în Europa”.

Forumul universități-întreprinderi

Începând din 2008, Forumul universități-întreprinderi are loc la Bruxelles la fiecare doi ani și oferă o platformă pentru crearea de rețele și schimbul de idei și bune practici, reunind:

  • instituții de învățământ superior
  • întreprinderi (publice și private)
  • asociații de întreprinderi
  • intermediari
  • autorități publice
  • factori decizionali

Participanții discută despre situația actuală a cooperării dintre universități și întreprinderi și despre inițiativele de politică și programele care ar putea să o dezvolte.

De asemenea, periodic sunt organizate, în cooperare cu statele membre, forumuri tematice despre subiecte importante la nivel regional și național.