Universitetų ir įmonių bendradarbiavimas

Glaudesnis bendradarbiavimas su įmonėmis padeda aukštosioms mokykloms parengti mokymo programas ir mokymosi bei mokymo metodus, kurie atitinka tiek studentų, tiek visuomenės poreikius.

Bendroji informacija

Glaudesnių įmonių ir akademinės bendruomenės ryšių kūrimas gali:

  • skatinti keitimąsi ir dalijimąsi žiniomis;
  • kurti ilgalaikius partnerystės ryšius ir galimybes;
  • skatinti inovacijas, verslumą, kūrybiškumą.

Glaudesnis bendradarbiavimas su įmonėmis padeda aukštosioms mokykloms parengti mokymo programas ir mokymosi bei mokymo metodus, kurie atitinka tiek studentų, tiek visuomenės poreikius.

Tai padeda absolventams įgyti tinkamų įgūdžių ir darbo rinkai bei asmeniniam gyvenimui reikalingą mąstyseną.

Europoje yra daug sėkmingo akademinės bendruomenės ir pramonės bendradarbiavimo pavyzdžių, tačiau bendradarbiavimo forma ir mastas įvairiose šalyse, aukštosiose mokyklose ir mokslo disciplinose labai skiriasi. Daugiau informacijos pateikiama tyrime „Universitetų ir įmonių bendradarbiavimo padėtis Europoje“.

Universitetų ir įmonių forumas

Nuo 2008 m. Briuselyje kas dvejus metus organizuojamas Universitetų ir įmonių forumas, kuriame suteikiama galimybių vykdyti tinklaveiką ir keistis idėjomis bei gerąja patirtimi suburiant:

  • aukštąsias mokyklas;
  • įmones (valstybines ir privačias);
  • verslo asociacijas;
  • tarpininkus;
  • valdžios institucijas;
  • politikos formuotojus.

Forumo metu dalyviai nagrinėja dabartinę universitetų ir įmonių bendradarbiavimo padėtį ir šiam bendradarbiavimui remti reikalingos politikos iniciatyvas bei programas.

Reguliariai vyksta teminiai forumai, rengiami bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, kuriuose nagrinėjamos svarbiausios nacionalinio ir regioninio lygmenų temos.