Egyetemek és vállalkozások közötti együttműködés

A vállalkozásokkal szoros kapcsolatokat ápoló felsőoktatási intézmények a tantervüket és a tanítási-tanulási szemléletmódjukat könnyebben hozzá tudják igazítani a diákok és a társadalom szükségleteihez.

Miről is van szó?

A vállalatok és az egyetemek közötti szorosabb együttműködés:

  • elősegítheti az ismeretek cseréjét és megosztását;
  • hosszú távú partneri kapcsolatokat eredményezhet és új távlatokat nyit;
  • teret ad az innovációnak, a vállalkozói szellemnek és a kreativitásnak.

A vállalkozásokkal szoros kapcsolatokat ápoló felsőoktatási intézmények a tantervüket és a tanítási-tanulási szemléletmódjukat könnyebben hozzá tudják igazítani a diákok és a társadalom szükségleteihez.

E kapcsolatok elősegíthetik, hogy a frissen végzettek a megfelelő készségek birtokában és a megfelelő hozzáállással induljanak útnak, és a munkaerőpiacon és a magánéletben egyaránt meg tudják állni a helyüket.

Számtalan példa van Európában az egyetemek és a vállalkozások közötti sikeres együttműködésre. Az együttműködés formája és mértéke azonban országtól, felsőoktatási intézménytől és tudományterülettől függően nagyon változó. Ha részletesebben szeretne tájékozódni a témában, olvassa el Az egyetemek és az üzleti szféra közötti együttműködés helyzete című kiadványt (angol, francia és német nyelven olvasható).

Egyetemek és vállalkozások fóruma

Az egyetemek és a vállalkozások közötti párbeszéd európai fóruma 2008 óta kétévente kerül megrendezésre Brüsszelben. Platformot kínál a hálózatépítéshez, valamint az ötletek és a bevált módszerek cseréjéhez:

  • felsőoktatási intézmények,
  • állami és magánvállalkozások,
  • vállalkozói szövetségek,
  • közvetítők,
  • hatóságok és
  • szakpolitikai döntéshozók között.

A fórum résztvevői megvizsgálják az egyetemek és a vállalkozások közötti együttműködés aktuális helyzetét, és feltérképezik, hogy milyen szakpolitikai kezdeményezésekkel és programokkal lehetne további lendületet adni ennek az együttműködésnek.

Rendszeresen kerül sor tematikus fórumokra a tagállamokkal együttműködésben, melyeken a résztvevők megvitatják az országos és regionális szintű fő kérdéseket.