Suradnja sveučilišta i poduzeća

Bliskija suradnja s poduzećima pomaže visokim učilištima da izrade kurikulume i osmisle pristupe poučavanju i učenju koji odgovaraju potrebama studenata i društva.

O čemu je riječ?

Bolja povezanost poslovnog sektora i akademske zajednice doprinosi:

  • poticanju razmjene i prijenosa znanja
  • stvaranju dugoročnih partnerstava i prilika
  • poticanju inovacija, poduzetništva i kreativnosti.

Bliskija suradnja s poduzećima pomaže visokim učilištima da izrade kurikulume i osmisle pristupe poučavanju i učenju koji odgovaraju potrebama studenata i društva.

Osobe s diplomom na taj način stječu odgovarajuće vještine i izgrađuju stavove potrebne na tržištu rada i u privatnom životu.

Mnogo je primjera uspješne suradnje akademske zajednice i industrije u Europi. Međutim, oblik i razmjeri suradnje znatno se razlikuju među pojedinim zemljama, visokim učilištima i disciplinama. Dodatne informacije dostupne su u studiji „Stanje suradnje sveučilišta i poduzeća u Europi”.

Forum sveučilišta i poduzeća

Forum sveučilišta i poduzeća održava se svake dvije godine od 2008. u Bruxellesu te pruža platformu za umrežavanje i razmjenu ideja i primjera dobre prakse povezujući:

  • visoka učilišta
  • poduzeća (javna i privatna)
  • poslovna udruženja
  • posrednike
  • tijela javne vlasti
  • oblikovatelje politika.

Sudionici na tom forumu preispituju trenutačno stanje suradnje sveučilišta i poduzeća te razmatraju političke inicijative i programe za potporu toj suradnji.

Tematski forumi redovito se održavaju u suradnji s državama članicama i bave se ključnim temama na nacionalnoj i regionalnoj razini.