Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyö

Tekemällä tiiviimpää yhteistyötä liike-elämän kanssa korkeakoulut voivat kehittää opetussuunnitelmia ja opetus- ja oppimismenetelmiä, jotka vastaavat paremmin sekä opiskelijoiden että yhteiskunnan tarpeita.

Taustaa

Yritysten ja tiedemaailman välisen yhteydenpidon lisääminen voi

  • lisätä tiedon siirtämistä ja jakamista
  • synnyttää pitkäaikaisia kumppanuuksia ja mahdollisuuksia
  • edistää innovointia, yrittäjyyttä ja luovuutta.

Tekemällä tiiviimpää yhteistyötä liike-elämän kanssa korkeakoulut voivat kehittää opetussuunnitelmia ja opetus- ja oppimismenetelmiä, jotka vastaavat paremmin sekä opiskelijoiden että yhteiskunnan tarpeita.

Näin opiskelijat voivat oppia taitoja ja asenteita, joita tarvitaan työmarkkinoilla ja jotka ovat hyödyllisiä myös heidän henkilökohtaisessa elämässään.

EU:ssa on paljon esimerkkejä tiedemaailman ja elinkeinoelämän onnistuneesta yhteistyöstä. Yhteistyön muoto ja laajuus kuitenkin vaihtelevat merkittävästi eri maiden, korkeakoulujen ja tieteenalojen välillä. Tarkempaa tietoa on aiheesta tehdyssä selvityksessä.

Korkeakoulujen ja yritysten foorumi

Korkeakoulujen ja yritysten foorumi on järjestetty Brysselissä vuodesta 2008 alkaen joka toinen vuosi. Se tarjoaa tilaisuuden verkostoitumiseen sekä ideoiden ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseen. Foorumin osallistujia ovat:

  • korkeakoulut
  • yritykset (julkiset ja yksityiset)
  • yritysten etujärjestöt
  • välittäjinä toimivat organisaatiot
  • viranomaiset
  • päätöksentekijät

Tilaisuudessa tarkastellaan korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön tilaa ja pohditaan, millaisia toimia ja ohjelmia tarvittaisiin yhteistyön tukemiseksi.

Lisäksi EU-maiden kanssa järjestetään säännöllisiä temaattisia foorumeita, joissa niissä käsitellään kansallisen ja alueellisen tason keskeisiä kysymyksiä.