Ülikoolide ja ettevõtjate koostöö

Tihedam koostöö ettevõtjatega aitab kõrgharidusasutustel arendada õppekavu ning õpetamis- ja õppimispõhimõtteid, mis vastavad nii õpilaste kui ka ühiskonna vajadustele.

Millega on tegemist?

Ettevõtjate ja teadusasutuste tihedamad sidemed aitavad:

  • teadmisi vahetada ja jagada;
  • luua pikaajalisi partnerlusi ja koostöövõimalusi;
  • stimuleerida innovatsiooni, ettevõtlust ja loovust.

Tihedam koostöö ettevõtjatega aitab kõrgharidusasutustel arendada õppekavu ning õpetamis- ja õppimispõhimõtteid, mis vastavad nii õpilaste kui ka ühiskonna vajadustele.

Nii saavad ülikoolilõpetajad omandada tööturuga kokkusobivad oskused ja mõttelaadi, millest on abi ka eraelus.

Euroopas on palju häid näiteid teadusringkondade ja tööstussektori tulemuslikust koostööst. Koostöö vormid ja ulatus on aga liikmesriigiti, ülikooliti ja valdkonniti väga erinevad. Lisateavet leiate uuringust „Ülikoolide ja ettevõtjate koostöö Euroopas“.

ELi foorum ülikoolide ja ettevõtjate dialoogiks

ELi foorum ülikoolide ja ettevõtjate dialoogiks toimub alates 2008. aastast Brüsselis iga kahe aasta järel ning see on platvorm võrgustike loomiseks ning ideede ja heade tavade vahetamiseks, tuues kokku:

  • kõrgharidusasutused;
  • (avaliku ja erasektori) äriühingud;
  • ettevõtjate ühendused;
  • vahendajad;
  • riigiasutused;
  • poliitikakujundajad.

Foorumil osalejad uurivad ülikoolide ja ettevõtjate koostöö hetkeolukorda ning poliitilisi algatusi ja programme, mida on vaja selle toetamiseks.

Koostöös liikmesriikidega korraldatakse korrapäraselt ka temaatilisi foorumeid ning arutatakse riiklikul ja piirkondlikul tasandil mitmesuguseid sõlmteemasid.