Samarbejde mellem universiteter og virksomheder

Et nært samarbejde med erhvervslivet hjælper videregående uddannelsesinstitutioner til at udvikle relevante undervisningssprogrammer og undervisningsformer, som opfylder både de studerendes og samfundets behov.

Hvad drejer samarbejde mellem universiteter og virksomheder sig om?

Tættere forbindelser mellem erhvervslivet og den akademiske verden kan:

  • tilskynde til udveksling af viden
  • skabe langsigtede partnerskaber og muligheder
  • fremme innovation, iværksætterånd og kreativitet.

Et nært samarbejde med erhvervslivet hjælper videregående uddannelsesinstitutioner til at udvikle relevante undervisningssprogrammer og undervisningsformer, som opfylder både de studerendes og samfundets behov.

Det giver de nyuddannede en række færdigheder og et mind-set, som arbejdsmarkedet har brug for, og også viden og erfaringer, som de kan have gavn af personligt.

Der er mange eksempler på vellykket samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet i Europa. Men omfanget af og formen for samarbejde varierer meget mellem de forskellige lande, uddannelsesinstitutioner og fag. Du kan læse mere i undersøgelsen af samarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv i Europa.

Universitets- og erhvervsforummer

Forummet for samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv er blevet afholdt i Bruxelles hvert andet år siden 2008 og udgør en platform for netværkssamarbejde og udveksling af idéer og god praksis for:

  • højere læreanstalter
  • virksomheder (offentlige og private)
  • erhvervsorganisationer
  • formidlere
  • offentlige myndigheder
  • politiske beslutningstagere

Deltagerne i forummet drøfter, hvordan det går med samarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv, og hvilke politiske initiativer og programmer, der er nødvendige for at understøtte det.

Der bliver desuden regelmæssigt afholdt tematiske forummer i samarbejde med medlemslandene for at diskutere temaer, der er vigtige for de enkelte lande og regioner.