Spolupráce mezi univerzitami a podniky

Užší spolupráce s podniky usnadňuje vysokoškolským institucím tvorbu učebních plánů a nových přístupů k výuce a učení, které lépe vyhovují potřebám studentů i společnosti.

O co se jedná?

Užší vazby mezi podniky a akademickou obcí mohou podnítit:

  • předávání a sdílení znalostí
  • dlouhodobá partnerství a příležitosti
  • inovace, podnikavost a tvořivost

Užší spolupráce s podniky usnadňuje vysokoškolským institucím tvorbu učebních plánů a nových přístupů k výuce a učení, které lépe vyhovují potřebám studentů i společnosti.

Absolventi díky tomu rozvíjejí vhodné dovednosti i postoje, které jim pomohou se uplatnit nejen na trhu práce, ale i v osobním životě.

Příkladů úspěšné spolupráce mezi akademickou obcí a průmyslem v Evropě existuje celá řada. Forma a rozsah spolupráce se však značně liší nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale i institucemi vysokoškolského vzdělávání a obory. Více informací je k dispozici ve studii „Přezkum stavu spolupráce mezi univerzitami a podniky v Evropě“.

Fórum pro dialog mezi univerzitami a podniky

Od roku 2008 se v Bruselu každé dva roky koná fórum pro univerzity a podniky, které představuje platformu pro vytváření sítí a výměnu nápadů a osvědčených postupů. Spojuje:

  • vysokoškolské instituce
  • podniky (veřejné a soukromé)
  • hospodářská sdružení
  • zprostředkovatele
  • orgány veřejné správy
  • tvůrce politiky

Účastníci fóra se seznámí se současným stavem spolupráce mezi univerzitami a podniky a zkoumají politické iniciativy a programy realizované na podporu této spolupráce.

Tematická fóra, jež se konají s větší pravidelností a ve spolupráci s členskými státy, se podílejí na řešení klíčových otázek na vnitrostátní a regionální úrovni.