Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är en oberoende EU-byrå med säte i Budapest (Ungern). Dess uppgift är att stärka innovationsförmågan i EU och medlemsländerna och ta itu med samhällsutmaningar för att främja tillväxt och nya jobb.

Vad är det?

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är en oberoende EU-byrå med säte i Budapest (Ungern). Dess uppgift är att stärka innovationsförmågan i EU och medlemsländerna och ta itu med samhällsutmaningar för att främja tillväxt och nya jobb.

För att bättre samverka med andra EU-initiativ och EU-program ingår EIT i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Vad har man gjort hittills?

Genom EIT har åtta kunskaps- och innovationsgrupper, KI-grupper, startat och ytterligare två är på gång. De stöder innovation och entreprenörskap och skapar nya samarbetsformer för högskola, forskning och näringsliv.

De nuvarande KI-grupperna arbetar med

 • klimatfrågor (EIT Climate-KIC)
 • hållbar energi (EIT InnoEnergy)
 • digital teknik (EIT Digital)
 • hälsosamt liv och aktivt åldrande (EIT Health)
 • råvaror (EIT RawMaterials)
 • livsmedel för framtiden (EIT Food)
 • rörlighet i städerna – smarta, miljövänliga och integrerade stadstransporter (bestäms under 2018)
 • tillverkning med mervärde – att stärka och öka konkurrenskraften hos EU:s tillverkningsindustri (bestäms under 2018)

Sedan starten har EIT och KI-grupperna samlat över 1 000 deltagare från EU och andra delar av världen, gett stöd till mer än 300 innovativa startupföretag, kommit på över 1 200 företagsidéer och lanserat över 400 nya produkter och tjänster. Fler än 1 200 studenter har tagit examen från EIT:s master- och doktorandutbildningar och ytterligare 5 000 personer beräknas ta sin examen fram till 2020.

Mer information om EIT finns i detta faktablad.

Vad är nästa steg?

I EU-kommissionens förslag om Horisont Europa, ramprogrammet för forskning och innovation för 2021–2027, föreslås en budget för EIT. Här beskrivs också dess syfte, mervärde för EU, insatsområden, huvuddragen för verksamheten och resultatindikatorer. Men det förslaget utgör ingen rättslig grund för EIT:s fortsatta verksamhet efter 2020. Därför håller EIT-förordningen på att ses över, särskilt bestämmelserna om

 • EIT:s uppdrag
 • mål och uppgifter
 • EIT:s organ, verksamheter och urval av KI-grupper
 • finansiella resurser eller bestämmelser om programplanering och rapportering.

Förslaget till EIT:s strategiska innovationsprogram för 2021–2027 kommer att läggas fram tillsammans med förslaget till ändring av EIT-förordningen.

Konsekvensbedömningen som åtföljer kommissionens förslag till ändring av EIT-förordningen och EIT:s strategiska innovationsprogram för 2021–2027 bygger på en stor mängd uppgifter som samlats in de senaste åren.