Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je neodvisni organ EU s sedežem v Budimpešti (Madžarska). Njegova naloga je krepiti inovacijsko zmogljivost EU in njenih držav članic ter reševati družbene izzive za spodbujanje gospodarske rasti in zaposlovanja.

Za kaj gre

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je neodvisni organ EU s sedežem v Budimpešti (Madžarska). Njegova naloga je krepiti inovacijsko zmogljivost EU in njenih držav članic ter reševati družbene izzive za spodbujanje gospodarske rasti in zaposlovanja.

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo je sestavni del okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020, kar zagotavlja, da inštitut deluje v partnerstvu z drugimi pobudami in programi EU.

Dosedanji ukrepi

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo je oblikoval osem skupnosti znanja in inovacij (SZI), dve pa bo še ustanovil. Te skupnosti podpirajo inovativnost in podjetništvo ter iščejo prebojne načine sodelovanja med visokim šolstvom, raziskovalno sfero in gospodarstvom.

Skupnosti trenutno delujejo na naslednjih področjih:

 • podnebne spremembe (EIT Climate)
 • trajnostna energija (EIT InnoEnergy)
 • digitalne tehnologije (EIT Digital)
 • zdravo življenje in aktivno staranje (EIT Health)
 • surovine (EIT RawMaterials)
 • hrana za prihodnost (EIT Food)
 • mobilnost v mestih – pameten, zelen in integriran mestni promet (od leta 2018)
 • proizvodnja z dodano vrednostjo – krepitev in povečevanje konkurenčnosti evropske proizvodne industrije (od leta 2018)

Od svoje ustanovitve do danes so inštitut in skupnosti znanja in inovacij med seboj povezali več kot 1 000 partnerjev iz Evrope in sveta, podprli več kot 300 inovativnih zagonskih podjetij, omogočili razvoj več kot 1 200 podjetniških idej in predstavili več kot 400 novih izdelkov in storitev. Več kot 1 200 študentov je magistriralo in doktoriralo iz programov z oznako EIT, do leta 2020 naj bi jih diplomiralo še dodatnih 5 000.

Več informacij o EIT v informativnem pregledu.

Kaj sledi

Predlog Evropske komisije o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa za obdobje 2021–2027 določa predlagani proračun za EIT za naslednje obdobje ter njegovo utemeljitev, vključno z dodano vrednostjo EU, področji ukrepanja, splošnimi smernicami dejavnosti in kazalniki uspešnosti. Vendar predlog programa Obzorje Evropa ne zagotavlja pravne podlage za nadaljevanje dejavnosti EIT po letu 2020. Zato se uredba EIT trenutno pregleduje, zlasti določbe, ki se nanašajo na:

 • poslanstvo inštituta
 • cilje in naloge
 • organe in dejavnosti EIT ter izbira SZI
 • finančna sredstva ali določbe v zvezi z načrtovanjem in poročanjem

Predlog novega strateškega inovacijskega programa EIT za obdobje 2021–2027 bo pripravljen hkrati s predlogom za revizijo uredbe o EIT.

Predloga Komisije za revizijo uredbe o EIT in za strateški inovacijski program EIT za obdobje 2021-2027 bosta temeljila na številnih razpoložljivih dokazih, zbranih v preteklih letih.