Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

Naloga Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo je krepiti inovacijsko zmogljivost držav članic EU, spodbujati trajnostno gospodarsko rast in konkurenčnost ter reševati glavne družbene izzive, s katerimi se sooča Unija.

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo 

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) ima sedež v Budimpešti na Madžarskem. Njegovo poslanstvo je:

 • spodbujati in povezovati visokošolsko izobraževanje, raziskave in inovacije vrhunske kakovosti
 • spodbujati sinergije in sodelovanje med visokošolskim izobraževanjem, raziskavami in inovacijami
 • prispevati k trajnostni gospodarski rasti, konkurenčnosti in podjetništvu s krepitvijo inovacijske zmogljivosti držav članic EU 
 • reševati glavne družbene izzive, s katerimi se sooča Unija

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo je sestavni del okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020, kar zagotavlja, da inštitut deluje v partnerstvu z drugimi pobudami in programi EU.

Dosedanji dosežki

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo je vzpostavil osem skupnosti znanja in inovacij (SZI), dve pa bo še ustanovil. Te skupnosti podpirajo inovativnost in podjetništvo ter iščejo prebojne načine sodelovanja med visokim šolstvom, raziskovalno sfero in podjetji. 

Skupnosti trenutno delujejo na naslednjih področjih:

 • podnebne spremembe (EIT Climate)
 • trajnostna energija (EIT InnoEnergy)
 • digitalne tehnologije (EIT Digital)
 • zdravo življenje in aktivno staranje (EIT Health)
 • surovine (EIT RawMaterials)
 • hrana za prihodnost (EIT Food)
 • pameten, okolju prijazen in integriran mestni promet (EIT Urban Mobility)
 • evropska predelovalna industrija (EIT Manufacturing)

Od svoje ustanovitve do danes so inštitut in skupnosti znanja in inovacij med seboj povezali več kot 1 000 partnerjev iz Evrope in sveta, podprli več kot 300 inovativnih zagonskih podjetij, omogočili razvoj več kot 1 200 podjetniških idej in predstavili več kot 400 novih izdelkov in storitev. 

Več kot 1 200 študentk in študentov je zaključilo magistrske in doktorske študijske programe z oznako EIT, do leta 2020 pa naj bi študij zaključilo še dodatnih 5 000. Več informacij o EIT v informativnem pregledu.

Kaj sledi

Predlog Komisije o vzpostavitvi programa Obzorje Evropa za obdobje 2021–2027 vsebuje predlagani prihodnji proračun EIT ter njegovo utemeljitev, vključno s pričakovano dodano vrednostjo na ravni EU, področji ukrepanja, splošnimi smernicami dejavnosti in kazalniki uspešnosti. 

Vendar predlog programa Obzorje Evropa ne zagotavlja pravne podlage za nadaljevanje dejavnosti EIT po letu 2020. Komisija je 11. julija 2019 predlagala posodobitev uredbe o EIT in novi strateški inovacijski program za EIT za obdobje 2021–2027. 

Uredba o EIT, ki se osredotoča na ključna načela delovanja EIT in njegovih skupnosti, bo zagotovila večjo pravno jasnost glede na okvirni program EU za raziskave in inovacije ter uvedla načelo finančne vzdržnosti skupnosti znanja in inovacij.

Strateški inovacijski program, predlagan za obdobje 2021–2027, je usklajen s cilji programa Obzorje Evropa in uvaja naslednje glavne novosti:

 • povečanje regionalnega učinka skupnosti znanja in inovacij z večjo odprtostjo za potencialne partnerje in deležnike ter bolje oblikovanimi regionalnimi strategijami skupnosti znanja in inovacij, kar zajema tudi povezave z ustreznimi strategijami pametne specializacije
 • krepitev inovacijske zmogljivosti visokošolskega izobraževanja, da bi se več visokošolskih institucij vključilo v inovacijske vrednostne verige in ekosisteme
 • ustanovitev novih skupnosti znanja in inovacij na prednostnih področjih, ki se bodo določila glede na njihovo relevantnost za prednostne naloge politike programa Obzorje Evropa. Prva nova skupnost naj bi bila na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev ustanovljena leta 2022