Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)

Institutul European de Inovare și Tehnologie își propune să consolideze capacitatea statelor membre UE în materie de inovare, să promoveze competitivitatea și o creștere economică durabilă și să abordeze provocările societale majore cu care se confruntă Uniunea Europeană.

Ce este Institutul European de Inovare și Tehnologie? 

Cu sediul în Budapesta (Ungaria), Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) are ca misiune:

 • să promoveze și să integreze învățământul superior, cercetarea și inovarea la cele mai înalte standarde
 • să promoveze sinergiile și cooperarea între învățământul superior și sectoarele cercetării și inovării
 • să contribuie la o creștere economică durabilă, la dezvoltarea competitivității și a spiritului antreprenorial prin sporirea capacității de inovare a statelor membre UE 
 • să abordeze provocările societale majore cu care se confruntă Uniunea Europeană.

EIT face parte din Orizont 2020, programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare, ceea ce garantează cooperarea sa cu alte inițiative și programe ale UE.

Ce rezultate s-au obținut până în prezent?

EIT a înființat 8 comunități de cunoaștere și inovare (CCI) și urmează să creeze alte două. Acestea sprijină inovarea și spiritul antreprenorial și identificarea unor noi metode de colaborare între instituțiile de învățământ superior, institutele de cercetare și întreprinderi. 

În prezent, există următoarele CCI:

 • Schimbări climatice (EIT Climate-KIC)
 • Energie durabilă (EIT InnoEnergy)
 • Tehnologii digitale (EIT Digital)
 • Viață sănătoasă și îmbătrânire activă (EIT Health)
 • Materii prime (EIT Raw Materials)
 • Alimente pentru viitor (EIT Food)
 • Transporturi urbane inteligente, ecologice și integrate (EIT Urban Mobility)
 • Industria prelucrătoare europeană (EIT Manufacturing).

De la înființare, EIT și comunitățile sale au reunit peste 1 000 de parteneri din Europa și din lume, au sprijinit peste 300 de start-up-uri inovatoare, au dezvoltat peste 1 200 de idei de afaceri și au lansat peste 400 de produse și servicii noi. 

Peste 1 200 de studenți au absolvit programe de educație la nivel de masterat și doctorat purtând eticheta „EIT”. Se estimează că, până în 2020, vor mai fi încă 5 000 de absolvenți. Pentru detalii, consultați fișa informativă despre EIT.

Care sunt etapele următoare?

Propunerea Comisiei de instituire a programului Orizont Europa pentru perioada 2021-2027 stabilește viitorul buget propus pentru EIT, precum și justificarea sa (inclusiv valoarea adăugată preconizată la nivelul UE), domeniile de intervenție, liniile generale de activitate și indicatorii de performanță. 

Totuși, propunerea de program Orizont Europa în sine nu oferă temeiul juridic pentru continuarea activităților în cadrul EIT după 2020. La 11 iulie 2019, Comisia a propus o actualizare a Regulamentului EIT și o nouă agendă strategică de inovare pentru EIT în perioada 2021-2027. 

Regulamentul EIT, care se axează pe principiile-cheie ale funcționării EIT și a CCI-urilor sale, va asigura o mai mare claritate juridică în raport cu programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare și va consacra principiul sustenabilității financiare pentru CCI-uri.

De asemenea, Agenda strategică de inovare (ASI) propusă pentru perioada 2021-2027 garantează alinierea la obiectivele programului Orizont Europa și introduce următoarele noi caracteristici principale:

 • sporirea impactului regional al CCI-urilor printr-o mai mare deschidere față de potențialii parteneri și părți interesate, precum și prin strategii regionale în domeniu mai bine articulate, inclusiv corelarea cu strategiile relevante de specializare inteligentă
 • stimularea capacității de inovare a învățământului superior în vederea integrării unui număr mai mare de instituții de învățământ superior în lanțurile valorice și în ecosistemele de inovare
 • lansarea de noi CCI-uri în domenii prioritare care să fie selectate în funcție de relevanța lor pentru prioritățile politice ale programului Orizont Europa: primul nou CCI ar fi în domeniul industriilor culturale și creative și urmează să fie lansat în 2022.