Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) este un organism independent al UE cu sediul la Budapesta (Ungaria). Misiunea sa este de a consolida capacitatea de inovare a UE și a statelor sale membre și de a răspunde provocărilor societale într-un mod care să stimuleze creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

Despre ce este vorba?

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) este un organism independent al UE cu sediul la Budapesta (Ungaria). Misiunea sa este de a consolida capacitatea de inovare a UE și a statelor sale membre și de a răspunde provocărilor societale într-un mod care să stimuleze creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

EIT face parte din programul Orizont 2020, programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare, fapt care asigură sinergia între EIT și alte inițiative și programe ale UE.

Măsuri luate până în prezent

EIT a înființat 8 comunități de cunoaștere și inovare (CCI), iar alte două vor fi create. Acestea sprijină inovarea și spiritul antreprenorial și identificarea unor noi metode de colaborare între instituțiile de învățământ superior, institutele de cercetare și întreprinderi.

Ele acoperă următoarele domenii:

 • schimbări climatice (EIT Climate-KIC)
 • energie durabilă (EIT InnoEnergy)
 • tehnologii digitale (EIT Digital)
 • viață sănătoasă și îmbătrânire activă (EIT Health)
 • materii prime (EIT RawMaterials)
 • Food4Future (EIT Food)
 • mobilitate urbană – un transport urban inteligent, ecologic și integrat (constituită în 2018)
 • producția cu valoare adăugată – consolidarea și creșterea competitivității industriei prelucrătoare europene (constituită în 2018)

De la crearea sa, EIT și comunitățile sale au reunit peste 1 000 de parteneri din Europa și din lume, au sprijinit peste 300 de start-up-uri inovatoare, au dezvoltat peste 1 200 de idei de afaceri și au lansat peste 400 de noi produse și servicii. Peste 1 200 de studenți au absolvit programe de educație la nivel de masterat și doctorat cu eticheta EIT. Se estimează că numărul lor va crește cu încă 5 000 de absolvenți până în 2020.

Fișă informativă cu detalii despre EIT.

Care sunt următoarele etape?

Propunerea Comisiei Europene (CE) de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare pentru perioada 2021-2027, Orizont Europa, prevede un buget pentru EIT în perioada următoare, precum și justificarea acestuia, inclusiv valoarea adăugată europeană, domeniile de intervenție, liniile generale de activitate și indicatorii de performanță. Totuși, propunerea de program Orizont Europa în sine nu oferă temeiul juridic pentru continuarea operațiunilor EIT după 2020. Prin urmare, Regulamentul EIT este în curs de revizuire, în special dispozițiile referitoare la:

 • misiunea EIT
 • obiectivele și atribuțiile sale
 • organele și activitățile EIT și selecția CCI
 • resursele financiare sau dispozițiile legate de programare și raportare.

Propunerea de nouă Agendă strategică de inovare a EIT pentru perioada 2021-2027 va fi prezentată în paralel cu propunerea de revizuire a Regulamentului privind EIT.

Evaluarea impactului care va însoți propunerile CE de revizuire a Regulamentului privind EIT și a Agendei strategice de inovare a EIT pentru perioada 2021-2027 se va baza pe o cantitate vastă de date concrete colectate în ultimii ani.