Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) to niezależny organ UE zlokalizowany w Budapeszcie (na Węgrzech). Jego misją jest wzmacnianie zdolności innowacji UE i jej państw członkowskich oraz podejmowanie wyzwań społecznych, by wspierać wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.

Informacje podstawowe

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) to niezależny organ UE zlokalizowany w Budapeszcie (na Węgrzech). Jego misją jest wzmacnianie zdolności innowacji UE i jej państw członkowskich oraz podejmowanie wyzwań społecznych, by wspierać wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.

EIT jest częścią unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, dzięki czemu instytut może prowadzić działalność przy uwzględnieniu innych unijnych inicjatyw i programów.

Co udało się osiągnąć do tej pory?

EIT utworzył już 8 wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI), a kolejne dwie powstaną w przyszłości. Wspólnoty te wspierają innowacje i przedsiębiorczość oraz tworzą przełomowe rozwiązania w zakresie współpracy między sektorami szkolnictwa wyższego, badań naukowych i biznesu.

Obecnie istnieją wspólnoty wiedzy i innowacji w dziedzinach takich jak:

 • zmiana klimatu (EIT Climate-WWiI);
 • zrównoważona energia (EIT InnoEnergy);
 • technologie cyfrowe (EIT Digital);
 • zdrowy styl życia i aktywne starzenie się (EIT Health);
 • surowce (EIT RawMaterials);
 • żywność na przyszłość (Food4Future) (EIT Food);
 • mobilność miejska – inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport miejski (do wyznaczenia w 2018 r.);
 • produkcja oferująca wartość dodaną – wzmocnienie i zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu wytwórczego (do wyznaczenia w 2018 r.).

Dotychczas utworzenie EIT oraz założenie wspólnot wiedzy i innowacji umożliwiło nawiązanie współpracy przez ponad tysiącu partnerów z całej Europy i nie tylko, wsparcie ponad 300 innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup, inkubację ponad 1200 pomysłów na działalność oraz wprowadzenie ponad 400 nowych produktów i usług. Programy edukacyjne EIT na poziomie studiów magisterskich i doktoranckich ukończyło ponad 1200 studentów, a według szacunków do 2020 r. ukończy je kolejne 5 tys. osób.

Więcej informacji na temat EIT można znaleźć w tym zestawieniu informacji.

Jakie będą kolejne działania?

We wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym ustanowienia programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021–2027 określono proponowany budżet EIT na kolejny okres, a także jego uzasadnienie, w tym unijną wartość dodaną, obszary interwencji, ogólne kierunki działań i wskaźniki wydajności. Jednak sam wniosek w sprawie programu „Horyzont Europa” nie stanowi podstawy prawnej dla kontynuowania działalności EIT po 2020 r. W związku z tym w chwili obecnej trwa przegląd rozporządzenia w sprawie EIT, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących:

 • misji EIT;
 • celów i zadań;
 • organów i działalności EIT oraz wyboru WWiI;
 • zasobów finansowych lub przepisów dotyczących programowania i sprawozdawczości.

Wniosek dotyczący nowego strategicznego planu innowacji EIT na lata 2021–2027 zostanie przedłożony wraz z wnioskiem dotyczącym zmiany rozporządzenia w sprawie EIT.

Ocena skutków, która będzie towarzyszyć wnioskom KE dotyczącym zmiany rozporządzenia w sprawie EIT oraz strategicznego planu innowacji EIT na lata 2021–2027, będzie opierać się na dużej ilości dostępnych dowodów zgromadzonych w ciągu ostatnich lat.