Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) is een onafhankelijk EU-orgaan dat gevestigd is in Boedapest, Hongarije. Het heeft tot taak om het innovatievermogen van de EU en de lidstaten te verbeteren en om via groei en werkgelegenheid maatschappelijke problemen op te lossen.

Wat is het?

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) is een onafhankelijk EU-orgaan dat gevestigd is in Boedapest, Hongarije. Het heeft tot taak om het innovatievermogen van de EU en de lidstaten te verbeteren en om via groei en werkgelegenheid maatschappelijke problemen op te lossen.

Het EIT is opgericht in het kader van Horizon 2020, het grote onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU, en moet zijn activiteiten coördineren met andere EU-initiatieven en -programma's.

Wat is er al gedaan?

Het EIT heeft acht kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG’s) opgericht en er zullen er nog twee volgen. Deze gemeenschappen steunen innovatie en ondernemerschap, en zorgen voor nieuwe vormen van samenwerking tussen hoger onderwijs, onderzoekers en bedrijven.

De KIG's zijn actief op de volgende gebieden:

 • klimaatverandering (EIT Climate-KIC)
 • duurzame energie (EIT InnoEnergy)
 • digitale technologieën (EIT Digital)
 • gezond leven en actief ouder worden (EIT Health)
 • grondstoffen (EIT RawMaterials)
 • food4future (EIT Food)
 • stedelijke mobiliteit — slim, groen en geïntegreerd stedelijk vervoer
 • productie met toegevoegde waarde — consolidering van de Europese maakindustrie en verhoging van het concurrentievermogen ervan

Sinds zijn oprichting heeft het EIT samen met de KIG's al meer dan 1.000 partners van binnen en buiten Europa bijeengebracht, meer dan 300 innovatieve startups geholpen, steun gegeven aan meer dan 1.200 bedrijfsideeën en meer dan 400 nieuwe producten en diensten gelanceerd. Meer dan 1.200 studenten zijn afgestudeerd aan door het EIT erkende studierichtingen op master- en postdoctoraal niveau. Naar schatting zullen er in de periode tot 2020 nog eens 5.000 afgestudeerden bij komen.

Meer informatie over het EIT is te vinden in deze factsheet.

Wat zijn de volgende stappen?

De Europese Commissie heeft in haar voorstel voor Horizon Europa, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie voor de periode 2021-2027, aangegeven hoeveel geld er voor het EIT in de komende periode wordt uitgetrokken, waarvoor dit bestemd is, wat de toegevoegde waarde voor de EU is en wat de aandachtsgebieden, de grote lijnen voor de activiteiten en de prestatie-indicatoren zijn. Het voorstel voor Horizon Europa biedt zelf echter geen rechtsgrondslag voor de voortzetting van de activiteiten van het EIT na 2020. Daarom wordt de EIT-verordening momenteel herzien, met name de bepalingen met betrekking tot de:

 • missie van het EIT
 • doelstellingen en taken
 • organen en activiteiten van het EIT en selectie van KIG’s
 • financiële middelen, programmering en verslaglegging

Het voorstel voor een nieuwe strategische innovatieagenda van het EIT voor de periode 2021-2027 zal samen met het voorstel voor de herziening van de EIT-verordening worden ingediend.

De effectbeoordeling bij de voorstellen van de Europese Commissie voor de herziening van de EIT-verordening en de strategische innovatieagenda van het EIT voor de periode 2021-2027 wordt gebaseerd op de grote hoeveelheid gegevens die in de afgelopen jaren verzameld zijn.