L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) hu korp indipendenti tal-UE lokalizzat f’Budapest (l-Ungerija). Il-missjoni tiegħu hu li jirrinforza l-kapaċità innovattiva tal-UE u tal-Istati Membri u biex jindirizza l-isfidi tas-soċjetà sabiex jitrawmu l-iżvilupp u l-ħolqien tal-impjiegi.

X’inhu?

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) hu korp indipendenti tal-UE lokalizzat f’Budapest (l-Ungerija). Il-missjoni tiegħu hu li jirrinforza l-kapaċità innovattiva tal-UE u tal-Istati Membri u biex jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà sabiex jitrawmu l-iżvilupp u l-ħolqien tal-impjiegi.

L-EIT hu parti minn Orizzont 2020, il-Programm Qafas tal-UE għar-Riċerka u l-Innovazzjoni, li jiżgura li l-EIT jaħdem bi sħubija ma’ inizjattivi u programmi oħrajn tal-UE.

X'sar s'issa?

L-EIT stabbilixxa 8 Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni (KICs) u se jinħolqu tnejn oħra. Dawn il-komunitajiet qed jappoġġjaw kemm l-innovazzjoni u l-intraprenditorija, kif ukoll jiġġeneraw avvanzi importanti ħafna fil-modi ta’ kollaborazzjoni bejn is-setturi tal-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u n-negozju.

Il-KKI kurrenti huma fl-oqsma ta’:

 • Tibdil fil-klima (EIT Climate-KIC )
 • Enerġija sostenibbli (EIT InnoEnergy )
 • Teknoloġiji diġitali (EIT Digital)
 • Għajxien f’saħħtu u anzjanità attiva (EIT Health)
 • Materja prima (EIT RawMaterials)
 • Food4future (EIT Food)
 • Mobilità Urbana – trasport urban intelliġenti, ekoloġiku u integrat (li għandu jitfassal fl-2018)
 • Manifattura b’valur miżjud – tisħiħ u żieda fil-kompetittività tal-industrija tal-manifattura tal-Ewropa (li għandha titfassal fl-2018)

Mill-ħolqien tiegħu ’l hawn, l-EIT u l-KICs tiegħu, laqqgħu flimkien aktar minn 1,000 sieħeb mill-Ewropa kollha u lil hinn minnha, appoġġja aktar minn 300 negozju innovattiv ġdid, inkuba aktar minn 1,200 idea kummerċjali u nieda aktar minn 400 prodott u servizzi ġodda. Aktar minn 1,200 student iggradwaw minn programmi ta’ edukazzjoni b’tikketta tal-EIT fil-livell ta’ Masters u PhD u hu stmat li jkun hemm 5,000 gradwat oħra sal-2020.

Aktar informazzjoni dwar l-EIT tista’ tinstab permezz ta’ din l-iskeda informattiva.

X’inhuma l-passi li jmiss?

Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea (KE) li tistabbilixxi Orizzont Ewropa, il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni għall-perjodu 2021-2027, tistabbilixxi l-baġit propost għall-EIT għall-perjodu li jmiss kif ukoll ir-raġunament tiegħu, inkluż il-valur miżjud tal-UE, l-oqsma ta’ intervent, il-linji ġenerali tal-attività u l-indikaturi tal-prestazzjoni. Madankollu, il-proposta ta’ Orizzont Ewropa nnifisha ma tipprovdix il-bażi legali għat-tkomplija tal-operazzjonijiet tal-EIT lil hinn mill-2020. Għalhekk, ir-Regolament dwar l-EIT bħalissa qed jiġi rivedut, b’mod partikolari dawk id-dispożizzjonijiet relatati ma’:

 • il-missjoni tal-EIT
 • l-għanijiet u l-kompiti
 • il-korpi, l-attivitajiet u l-għażla tal-KICs tal-EIT
 • riżorsi finanzjarji jew dispożizzjonijiet relatati mal-ipprogrammar u r-rapportar.

Il-proposta għal Aġenda Strateġika ġdida ta’ Innovazzjoni tal-EIT għall-2021-2027 se tiġi ppreżentata flimkien mal-proposta għar-reviżjoni tar-Regolament tal-EIT.

Il-valutazzjoni tal-impatt li se takkumpanja l-proposti tal-KE għar-reviżjoni tar-Regolament tal-EIT u l-Aġenda Strateġika tal-Innovazzjoni tal-EIT għall-2021–2027 se tkun ibbażata fuq ammont kbir ta’ evidenza disponibbli miġbura f’dawn l-aħħar snin.