Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) ir neatkarīga ES struktūra un atrodas Budapeštā. Tā uzdevums ir uzlabot ES un tās dalībvalstu spējas ieviest jauninājumus sabiedrības problēmu risināšanā, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un radītu darbvietas.

Par ko ir runa

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) ir neatkarīga ES struktūra un atrodas Budapeštā (Ungārijā). Tā uzdevums ir uzlabot ES un tās dalībvalstu spējas ieviest jauninājumus sabiedrības problēmu risināšanā, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un radītu darbvietas.

Institūts ir daļa no ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”. Līdz ar to Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts savā darbā ņem vērā arī citas ES iniciatīvas un programmas.

Līdz šim paveiktais

Institūts ir izveidojis 8 zināšanu un inovāciju kopienas (ZIK), un tiks izveidotas vēl divas. Tās atbalsta inovāciju un uzņēmējdarbību, kā arī būtiski uzlabo sadarbību starp augstākās izglītības, pētniecības un uzņēmējdarbības nozarēm.

Šīs kopienas darbojas šādās jomās:

 • klimata pārmaiņas (EIT Climate-KIC),
 • ilgtspējīga enerģija (EIT InnoEnergy),
 • digitālās tehnoloģijas (EIT Digital),
 • veselīgs dzīvesveids un aktīvas vecumdienas (EIT Health),
 • izejvielas (EIT RawMaterials),
 • pārtika nākotnei (EIT Food),
 • mobilitāte pilsētā – vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports pilsētā (izveide 2018. gadā),
 • pievienotā vērtība ražošanā – stiprinās un palielinās Eiropas apstrādes rūpniecības konkurētspēju (izveide 2018. gadā).

Kopš institūta izveides tas kopā ar pašreizējām zināšanu kopienām ir kopā savedis vairāk nekā 1000 partnerus no Eiropas un citām pasaules daļām, atbalstījis vairāk nekā 300 novatorisku jaunuzņēmumu, inkubējis vairāk nekā 1200 uzņēmumu idejas un laidis tirgū vairāk nekā 400 jaunu preču un pakalpojumu. Vairāk nekā 1200 studentu ir absolvējuši maģistrantūras un doktorantūras programmas, kurām ir EIT kvalitātes zīme, un plānots, ka līdz 2020. gadam diplomus šajās programmās saņems vēl 5000 studenti.

Plašāka informācija par EIT atrodama šajā faktu lapā.

Turpmākie pasākumi

Eiropas Komisijas (EK) priekšlikumā, ar ko 2021.–2027. gadam izveido pamatprogrammu pētniecības un inovācijas atbalstam “Apvārsnis Eiropa”, ir noteikts minētajam periodam ierosinātais EIT budžets, kā arī tā pamatojums, tostarp ES pievienotā vērtība, darbības jomas, darbības virzieni un darbības rādītāji. Taču priekšlikums programmai “Apvārsnis Eiropa” neparedz juridisko pamatu EIT darbību turpināšanai pēc 2020. gada. Tāpēc pašlaik tiek pārskatīta EIT regula un jo īpaši noteikumi, kas attiecas uz:

 • EIT pamatuzdevumu,
 • mērķiem un uzdevumiem,
 • EIT struktūrām, darbībām un ZIK atlasi,
 • finanšu līdzekļiem un programmu sagatavošanu un ziņošanu.

Priekšlikums jaunai EIT stratēģiskajai inovācijas programmai 2021.–2027. gadam tiks iesniegts vienlaikus ar priekšlikumu par EIT regulas pārskatīšanu.

Eiropas Komisijas priekšlikumiem par EIT regulas pārskatīšanu un EIT stratēģisko inovācijas programmu 2021.–2027. gadam tiks pievienots ietekmes novērtējums, ko izstrādās, pamatojoties uz daudziem pieejamajiem pierādījumiem, kas savākti iepriekšējos gados.