Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT)

Europos inovacijų ir technologijos institutas siekia sutvirtinti ES valstybių narių inovacinius pajėgumus ir taip paskatinti tvarų ekonomikos augimą bei konkurencingumą ir spręsti pagrindinius visuomenės uždavinius, su kuriais susiduria Sąjunga.

Kas yra Europos inovacijų ir technologijos institutas? 

Budapešte (Vengrija) įsikūrusio Europos inovacijų ir technologijos instituto misija yra:

 • skatinti ir integruoti aukščiausius standartus atitinkantį aukštąjį mokslą, mokslinius tyrimus ir inovacijas;
 • skatinti auštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų sąveiką ir bendradarbiavimą;
 • prisidėti prie tvaraus ekonomikos augimo, konkurencingumo ir verslumo didinant ES valstybių narių inovacinius pajėgumus; 
 • spręsti pagrindinius visuomenės uždavinius, su kuriais susiduria Sąjunga.

EIT yra bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ dalis. Taip užtikrinama, kad EIT veikla būtų vykdoma atsižvelgiant į kitas ES iniciatyvas ir programas.

Kas jau pasiekta?

EIT įkūrė 8 žinių ir inovacijos bendrijas (ŽIB) ir ateityje įkurs dar dvi. Šios bendrijos remia inovacijas ir verslumą, keičia aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir verslo bendradarbiavimo būdus. 

Šiuo metu veikiančios ŽIB:

 • klimato kaitos (EIT „Climate-KIC“),
 • tvariosios energetikos (EIT „InnoEnergy“),
 • skaitmeninių technologijų (EIT „Digital“),
 • sveikos gyvensenos ir vyresnių žmonių aktyvumo (EIT „Health“),
 • žaliavų (EIT „RawMaterials“),
 • ateities maisto (EIT „Food“),
 • pažangaus, ekologiško ir integruoto miesto transporto (EIT „Urban Mobility“),
 • Europos gamybos pramonės (EIT „Manufacturing“).

Nuo įkūrimo EIT ir jo žinių ir inovacijos bendrijos subūrė daugiau kaip 1 000 partnerių iš visos Europos ir kitų šalių, parėmė daugiau kaip 300 novatoriškų startuolių, išvystė daugiau kaip 1 200 verslo idėjų ir padėjo pateikti rinkai daugiau kaip 400 naujų produktų ir paslaugų. 

Daugiau kaip 1 200 studentų baigė magistrantūros ir doktorantūros studijų programas su EIT žyma; skaičiuojama, kad iki 2020 m. jas baigs dar 5 000 absolventų. Daugiau informacijos apie EIT galite rasti informacijos suvestinėje.

Kas toliau?

Komisijos pasiūlyme, kuriuo sukuriama programa „Europos horizontas“ (2021–2027 m.), nurodomas siūlomas būsimas EIT biudžetas, taip pat jo pagrindimas (įskaitant planuojamą Europos pridėtinę vertę), veiksmų sritis, bendros veiklos kryptys ir veiklos rodikliai. 

Tačiau pats pasiūlymas dėl „Europos horizonto“ nesuteikia teisinio pagrindo tęsti EIT veiklą po 2020 m. 2019 m. liepos 11 d. Komisija pasiūlė atnaujintą EIT reglamentą ir naują EIT strateginę inovacijų darbotvarkę (2021–2027 m.). 

EIT reglamentu, kuriame daug dėmesio skiriama pagrindiniams EIT ir jo ŽIB veiklos principams, bus užtikrintas didesnis teisinis aiškumas ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos atžvilgiu ir įtvirtintas ŽIB finansinio tvarumo principas.

Be to, siūloma 2021–2027 m. strateginė inovacijų darbotvarkė (SID) užtikrina atitiktį programos „Europos horizontas“ tikslams; pagrindiniai jos nauji aspektai:

 • didesnis ŽIB poveikis regionams dėl didesnio atvirumo potencialiems partneriams ir suinteresuotiesiems subjektams ir aiškiau apibrėžtų ŽIB regioninių strategijų, įskaitant sąsajas su atitinkamomis pažangiosios specializacijos strategijomis;
 • aukštojo mokslo inovacinio pajėgumo didinimas, kad daugiau aukštojo mokslo institucijų būtų įtrauktos į inovacijų vertės grandines ir ekosistemas;
 • naujų ŽIB sukūrimas prioritetinėse srityse, kurios bus atrinktos atsižvelgiant į jų svarbą programos „Europos horizontas“ politikos prioritetams. Pirmoji nauja ŽIB turėtų būti sukurta kultūros ir kūrybos sektoriuje, jos veiklą planuojama pradėti 2022 m.