Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) yra Budapešte (Vengrijoje) įsikūrusi nepriklausoma ES įstaiga. Jos paskirtis – stiprinti ES ir jos valstybių narių pajėgumą diegti inovacijas, kad būtų galima spręsti visuomenės uždavinius, skatinti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas.

Bendroji informacija

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) yra Budapešte (Vengrijoje) įsikūrusi nepriklausoma ES įstaiga. Jos paskirtis – stiprinti ES ir jos valstybių narių pajėgumą diegti inovacijas, kad būtų galima spręsti visuomenės uždavinius, skatinti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas.

EIT yra bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ dalis. Taip užtikrinama, kad EIT veikla būtų vykdoma atsižvelgiant į kitas ES iniciatyvas ir programas.

Kas padaryta iki šiol?

EIT įkūrė 8 žinių ir inovacijos bendrijas (ŽIB) ir ateityje įkurs dar dvi. Šios bendrijos remia inovacijas ir verslumą, keičia aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir verslo sektorių bendradarbiavimo būdus.

Dabartinės žinių ir inovacijos bendrijos veikia šiose srityse:

 • klimato kaitos (EIT Climate-KIC);
 • tvariosios energetikos (EIT InnoEnergy);
 • skaitmeninių technologijų (EIT Digital);
 • sveikos gyvensenos ir vyresnių žmonių aktyvumo (EIT Health);
 • žaliavų (EIT RawMaterials);
 • ateities maisto (EIT Food);
 • judumo mieste – pažangus, ekologiškas ir integruotas miesto transportas (turi būti paskirta 2018 m.);
 • pridėtinės vertės gamybos – Europos gamybos pramonės konkurencingumo stiprinimas ir didinimas (turi būti paskirta 2018 m.).

Nuo įkūrimo EIT ir jo žinių ir inovacijos bendrijos subūrė daugiau kaip 1 000 partnerių iš visos Europos ir kitų šalių, parėmė daugiau kaip 300 novatoriškų startuolių, išvystė daugiau kaip 1 200 verslo idėjų ir padėjo pateikti rinkai daugiau kaip 400 naujų produktų ir paslaugų. Daugiau kaip 1 200 studentų baigė EIT ženklu pažymėtas magistrantūros ir doktorantūros studijų programas ir skaičiuojama, kad iki 2020 m. jas baigs dar 5 000 absolventų.

Daugiau informacijos apie EIT galite rasti šioje informacijos suvestinėje.

Tolesni veiksmai

Europos Komisijos (EK) pasiūlyme, kuriuo sukuriama mokslinių tyrimų ir inovacijų programa (2021–2027 m.) „Europos horizontas“, nurodomas siūlomas EIT biudžetas kitam laikotarpiui, taip pat jo pagrindimas, įskaitant Europos pridėtinę vertę, intervencijos sritis, bendras veiklos kryptis ir veiklos rodiklius. Tačiau pasiūlymas dėl „Europos horizonto“ nesuteikia teisinio pagrindo tęsti EIT veiklą po 2020 m. Todėl šiuo metu peržiūrimas EIT reglamentas, ypač nuostatos, susijusios su:

 • EIT misija;
 • tikslais ir užduotimis;
 • EIT organais, veikla ir ŽIB paskyrimu;
 • finansiniais ištekliais arba su programavimu ir ataskaitomis susijusiomis nuostatomis.

Pasiūlymas dėl naujos EIT Strateginės inovacijos darbotvarkės (2021–2027 m.) bus pateiktas kartu su pasiūlymu dėl EIT reglamento persvarstymo.

Poveikio įvertinimas, kuris bus pateiktas kartu su pasiūlymu dėl EIT reglamento persvarstymo ir EIT Strateginės inovacijos darbotvarkės (2021–2027 m.), bus grindžiamas per pastaruosius metus sukauptais duomenimis.