Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) független uniós szerv, mely Magyarországon, budapesti székhellyel működik. Az intézet rendeltetése az, hogy a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés előmozdítása érdekében növelje az EU és a tagállamok innovációs kapacitását, és elősegítse, hogy kezelni tudják a társadalmi kihívásokat.

Mi az EIT?

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) független uniós szerv, mely Magyarországon, budapesti székhellyel működik. Az intézet rendeltetése az, hogy a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés előmozdítása érdekében növelje az EU és a tagállamok innovációs kapacitását, és elősegítse, hogy kezelni tudják a társadalmi kihívásokat.

Az EIT az EU „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramjának égisze alatt folytatja tevékenységét, más uniós kezdeményezésekkel és programokkal partnerségben.

Milyen lépésekre került sor eddig?

Az EIT eddig 8 tudományos és innovációs társulást (TIT) hozott létre, és két további felállítását tervezi. Ezek a társulások támogatják az innovációt és a vállalkozói tevékenységet, és áttörést hoznak a felsőoktatási, a kutatási és az üzleti ágazat közötti együttműködés módozatai terén.

Jelenleg az alábbi területeken működik tudományos és innovációs társulás:

 • éghajlatváltozás (EIT Climate-KIC),
 • fenntartható energia (EIT InnoEnergy),
 • digitális technológiák (EIT Digital),
 • egészséges életmód és tevékeny időskor (EIT Health),
 • nyersanyagok (EIT RawMaterials),
 • a jövő élelmiszerei (Food4Future – EIT Food),
 • városi mobilitás – intelligens, környezetbarát és integrált városi közlekedés (várhatóan 2018-ban áll fel),
 • hozzáadott értéket előállító feldolgozóipar – az európai feldolgozóipar versenyképességének erősítése és növelése (várhatóan 2018-ban áll fel).

Létrejötte óta az EIT és az intézet által életre hívott tudományos és innovációs társulások (TIT-ek) több mint 1000 európai és Európán kívüli érdekelt fél között hoztak létre partneri viszonyt, több mint 300 induló innovatív vállalkozást támogattak, több mint 1200 üzleti ötlet megszületésénél bábáskodtak, és több mint 400 új termék és szolgáltatás forgalomba hozatalát segítették elő. Eddig 1200-nál is többen szereztek képesítést az EIT védjegyével ellátott mesterképző és doktori programokon, számuk 2020-ra várhatóan további 5000 fővel nő majd.

Az EIT-vel kapcsolatban további információkat ezen az adatlapon talál.

Melyek a soron következő lépések?

A Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramot létrehozó bizottsági javaslat a 2021–2027-as időszakra meghatározza az EIT költségvetését és rendeltetését, ezen belül megállapítja hozzáadott uniós értékét és beavatkozási területeit, valamint nagy vonalakban felvázolja tevékenységi területeit és teljesítménymutatóit. A keretprogram azonban önmagában nem teremt jogalapot az EIT 2020 utáni működésére. Emiatt jelenleg folyamatban van az EIT-rendelet felülvizsgálata, különös tekintettel a következőkre:

 • az EIT küldetése;
 • célkitűzések és feladatok;
 • az EIT szervei, tevékenységei és a TIT-ek kiválasztása;
 • a programozáshoz és a jelentéstételhez kapcsolódó pénzügyi források vagy rendelkezések.

Az EIT-rendelet felülvizsgálata mellett új stratégiai innovációs tervre is készül majd javaslat a 2021–2027-es időszak vonatkozásában.

A bizottsági javaslatokat pedig hatásvizsgálat kíséri majd, amely épít a korábbi években felhalmozódott tapasztalatokra.