Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet feladatai a következők: fokozni az uniós tagállamok innovációs képességét, támogatni a fenntartható gazdasági növekedést és a versenyképességet, valamint megoldásokat találni a fő társadalmi kihívásokra az EU-ban.

Mivel foglalkozik az Európai Innovációs és Technológiai Intézet? 

A budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) feladatai:

 • az élvonalbeli felsőoktatás, kutatás és innováció előmozdítása és integrálása;
 • a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és innovátorok közötti szinergiák és együttműködés erősítése;
 • az uniós országok innovációs képességének fokozása révén a fenntartható gazdasági növekedés, a versenyképesség és a vállalkozószellem ösztönzése; 
 • az unióban felmerülő fő társadalmi kihívások kezelése.

Az EIT az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramjának égisze alá tartozik, így garantáltan együttműködik más uniós kezdeményezésekkel és programokkal.

Mit sikerült eddig elérni?

Az EIT eddig 8 tudományos és innovációs társulást (TIT) hozott létre, és még kettő felállítását tervezi. Ezek a társulások támogatják az innovációt és a vállalkozásokat, és áttöréseket hoznak a felsőoktatás, a kutatás és az üzleti világ közötti együttműködés terén. 

A már meglévő TIT-ek témái a következők:

 • az éghajlatváltozás (EIT Climate-KIC),
 • a fenntartható energia (EIT InnoEnergy),
 • a digitális technológiák (EIT Digital),
 • az egészséges életmód és a tevékeny időskor (EIT Health),
 • a nyersanyagok (EIT Raw Materials),
 • a jövő élelmiszerei (EIT Food),
 • az intelligens, környezetkímélő és integrált városi közlekedés (EIT Urban Mobility),
 • az európai gyártóipar (EIT Manufacturing).

Az EIT és az általa életre hívott tudományos és innovációs társulások létrejöttük óta több mint 1000 európai és Európán kívüli érdekelt fél között hoztak létre partneri viszonyt, több mint 300 innovatív induló vállalkozást támogattak, több mint 1200 üzleti ötlet megszületésénél bábáskodtak, és több mint 400 új termék és szolgáltatás piaci bevezetését segítették elő. 

Eddig 1200-nál is többen szereztek képesítést az EIT védjegyével ellátott mesterképző és doktori programokon, és a végzettek száma 2020-ra várhatóan további 5000 fővel nő. Az EIT-ről további információkat ebben a rövid tájékoztatóban talál.

Mik a következő lépések?

Az Európai horizont programot létrehozó bizottsági javaslat felvázolta a 2021–2027-es időszakra az EIT költségvetését és rendeltetését (ezen belül a várható uniós hozzáadott értékét), valamint fő tevékenységi területeit és teljesítménymutatóit. 

Az Európai horizont keretprogramra irányuló javaslat azonban önmagában nem teremt jogalapot az EIT 2020 utáni működéséhez. Ezért 2019. július 11-én a Bizottság javaslatot tett az EIT-rendelet felülvizsgálatára, valamint az EIT új, a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó stratégiai innovációs tervére. 

A felülvizsgált EIT-rendelet az intézet és a társulások működésének alapelveire összpontosít, fokozottabb jogbiztonságot teremt az uniós kutatási és innovációs keretprogram viszonylatában, és rögzíti a TIT-ek gazdasági fenntarthatóságának elvét.

Ezenfelül a 2021–2027 közötti időszakra javasolt stratégiai innovációs terv illeszkedik az Európai horizont program céljaihoz, és elsősorban az alábbi új elemeket vezeti be:

 • a TIT-ek regionális hatásának növelése egyrészt a lehetséges partnerek és érdekelt felek iránti nyitottság fokozása, másrészt a TIT-ek regionális stratégiájának jobb kidolgozása révén, ideértve kapcsolódási pontok létesítését a megfelelő intelligens szakosodási stratégiákhoz;
 • a felsőoktatás innovációs kapacitásának erősítése, hogy több felsőoktatási intézmény váljon az innovációs értékláncok és ökoszisztémák részévé;
 • új TIT-ek létrehozása olyan prioritási területeken, amelyeket az Európai horizont program is előtérbe helyez. Az első új TIT a kulturális és kreatív ágazatban jönne létre 2022-ben.