Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) neovisno je tijelo EU-a sa sjedištem u Budimpešti (Mađarska). Njegova je misija ojačati inovacijske kapacitete EU-a i njegovih država članica i suočiti se s društvenim izazovima radi poticanja rasta i stvaranja radnih mjesta.

O čemu je riječ?

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) neovisno je tijelo EU-a sa sjedištem u Budimpešti (Mađarska). Njegova je misija ojačati inovacijske kapacitete EU-a i njegovih država članica i suočiti se s društvenim izazovima radi poticanja rasta i stvaranja radnih mjesta.

EIT je dio Obzora 2020., Okvirnog programa EU-a za istraživanja i inovacije, što mu omogućuje suradnju s drugim inicijativama i programima.

Što je dosad učinjeno?

EIT je već osnovao 8 zajednica znanja i inovacija (ZZI), a u planu su još dvije. Te zajednice podupiru inovacije i poduzetništvo te su zaslužne za velike pomake u načinima suradnje visokog obrazovanja, istraživanja i poslovnog sektora.

Postojeći ZZI-ovi djeluju u područjima:

 • klimatskih promjena (EIT „Climate-KIC”)
 • održive energije (EIT „InnoEnergy”)
 • digitalnih tehnologija (EIT „Digital”)
 • zdravog života i aktivnog starenja (EIT „Health”)
 • sirovina (EIT „RawMaterials”)
 • „Food4Future” (EIT „Food”)
 • gradske mobilnosti – pametan, zelen i integriran gradski promet (od 2018.)
 • proizvodnje s dodanom vrijednošću – jačanje i povećanje konkurentnosti europske proizvođačke industrije (od 2018.)

EIT i njegovi ZZI-ovi od osnutka su okupili više od 1000 partnera iz cijele Europe i šire, podržali više od 300 inovativnih novoosnovanih poduzeća, osmislili više od 1200 poslovnih ideja i predstavili više od 400 novih proizvoda i usluga. Više od 1200 studenata steklo je diplomu iz obrazovnih programa s oznakom EIT-a na magistarskoj i doktorskoj razini, a procjenjuje se da će do 2020. na tim studijima diplomirati još 5000 studenata.

Više informacija o EIT-u pronaći ćete u ovom informativnom članku.

Koji su sljedeći koraci?

U prijedlogu Europske komisije o uspostavi Obzora Europa, Okvirnog programa za istraživanja i inovacije za razdoblje 2021. – 2027., predlaže se proračun za EIT za sljedeće razdoblje te njegova načela, uključujući dodanu vrijednost EU-a, područja djelovanja, osnovne odrednice aktivnosti i pokazatelje uspješnosti. Međutim, sam prijedlog programa Obzor Europa nije pravna osnova za nastavak aktivnosti EIT-a nakon 2020. Stoga se Uredba o EIT-u trenutačno revidira, konkretno one odredbe koje se odnose na:

 • misiju EIT-a
 • njegove ciljeve i zadaće
 • tijela i aktivnosti EIT-a te odabir ZZI-ova
 • financijska sredstva ili odredbe za izradu programa i izvješćivanje.

Prijedlog nove Strateške inovacijske agende EIT-a za razdoblje 2021. – 2027. podnijet će se zajedno s prijedlogom za reviziju Uredbe o EIT-u.

Procjena učinka koja će biti priložena prijedlozima Europske komisije o reviziji Uredbe o EIT-u i o Strateškoj inovacijskoj agendi EIT-a za razdoblje 2021. – 2027. temeljit će se na velikoj količini dokaza prikupljenih tijekom proteklih godina.