Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
Europski institut za inovacije i tehnologiju nastoji ojačati inovacijske kapacitete država članica EU-a, poticati održiv gospodarski rast i konkurentnost te pronaći rješenja za velike društvene izazove s kojima se suočava Unija.

Što je Europski institut za inovacije i tehnologiju? 

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) ima sjedište u Budimpešti, a njegova je misija:

 • promicanje i integracija visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija vrhunske kvalitete
 • promicanje sinergije i suradnje u području visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija
 • doprinos održivom gospodarskom rastu, konkurentnosti i poduzetništvu jačanjem inovacijskih kapaciteta država članica EU-a 
 • traženje rješenja za velike društvene izazove s kojima se suočava Unija.

EIT je sastavni dio Obzora 2020., Okvirnog programa EU-a za istraživanja i inovacije, što mu osigurava komplementarnost s drugim inicijativama i programima EU-a.

Što je dosad postignuto?

EIT je osnovao osam zajednica znanja i inovacija (ZZI), a u planu su još dvije. Te zajednice podupiru inovacije i poduzetništvo te otkrivaju nove načine za suradnju u području visokog obrazovanja, istraživanja i poslovanja. 

Postojeće zajednice znanja i inovacija djeluju u sljedećim područjima:

 • klimatske promjene (EIT Climate)
 • održiva energija (EIT InnoEnergy)
 • digitalne tehnologije (EIT Digital)
 • zdrav život i aktivno starenje (EIT Health)
 • sirovine (EIT Raw Materials)
 • hrana za budućnost (EIT Food)
 • pametan, zelen i integriran gradski promet (EIT Urban Mobility)
 • europska proizvođačka industrija (EIT Manufacturing).

Od svojeg osnivanja do danas EIT i njegovi ZZI-ji okupili su više od 1000 partnera iz cijele Europe i šire, podržali više od 300 inovativnih novoosnovanih poduzeća, omogućili razvoj više od 1200 poslovnih ideja i predstavili više od 400 novih proizvoda i usluga. 

Više od 1200 studenata steklo je diplomu iz obrazovnih programa s oznakom EIT-a na magistarskoj i doktorskoj razini, a procjenjuje se da će do 2020. na tim studijima diplomirati još 5000 studenata. Više informacija o EIT-u pronaći ćete u ovom informativnom članku.

Koji su sljedeći koraci?

Prijedlog Komisije o uspostavi programa Obzor Europa za razdoblje 2021. – 2027. sadržava predloženi budući proračun za EIT, njegovo obrazloženje (uključujući očekivanu dodanu vrijednost na razini EU-a), područja intervencije, osnovne odrednice aktivnosti i pokazatelje uspješnosti. 

Međutim, u samom prijedlogu o Obzoru Europa nema pravne osnova za nastavak rada EIT-a nakon 2020. Komisija je 11. srpnja 2019. predložila ažuriranje Uredbe o EIT-u i novi Strateški inovacijski program za EIT za razdoblje 2021. – 2027. 

Uredbom o EIT-u, usmjerenom na ključna načela funkcioniranja EIT-a i njegovih ZZI-ja, osigurat će se veća pravna jasnoća s obzirom na Okvirni program EU-a za istraživanje i inovacije te će se uvesti načelo financijske održivosti ZZI-ja.

Strateški inovacijski program (SIP), predložen za razdoblje od 2021. do 2027., u skladu je s ciljevima programa Obzor Europa i uvodi sljedeće nove značajke:

 • povećanje regionalnog učinka ZZI-ja zahvaljujući većoj otvorenosti potencijalnim partnerima i dionicima te razrađenijim regionalnim strategijama ZZI-ja, uključujući povezanost s relevantnim strategijama pametne specijalizacije
 • jačanje inovacijskih kapaciteta visokog obrazovanja kako bi se više visokih učilišta uključilo u inovacijske lance vrijednosti i ekosustave
 • osnivanje novih ZZI-ja u prioritetnim područjima koja će se odabirati na temelju važnosti za prioritete politike programa Obzor Europa. Prvi novi ZZI bio bi u području kulturne i kreativne industrije, a u planu je za 2022.