Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on riippumaton EU-elin, joka sijaitsee Budapestissa. Sen tehtävänä on lisätä EU:n ja sen jäsenmaiden innovaatiokapasiteettia ja auttaa niitä sitä kautta tarttumaan yhteiskunnallisiin haasteisiin kasvua ja työpaikkoja edistävällä tavalla.

Taustaa

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on riippumaton EU-elin, joka sijaitsee Budapestissa. Sen tehtävänä on lisätä EU:n ja sen jäsenmaiden innovaatiokapasiteettia ja auttaa niitä sitä kautta tarttumaan yhteiskunnallisiin haasteisiin kasvua ja työpaikkoja edistävällä tavalla.

EIT on osa Horisontti 2020 -ohjelmaa, joka on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma. Sen toiminta on siten koordinoitu EU:n muiden aloitteiden ja ohjelmien kanssa.

Tähänastiset toimet

EIT on perustanut 8 osaamis- ja innovaatioyhteisöä (KIC), ja 2 on vielä perusteilla. Yhteisöjen avulla tuetaan innovointia ja yrittäjyyttä sekä pyritään uudistamaan korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä.

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt toimivat seuraavilla aloilla:

 • ilmastonmuutos (EIT Climate-KIC)
 • kestävä energia (EIT InnoEnergy)
 • digitaaliteknologia (EIT Digital)
 • terve elämä ja aktiivisena ikääntyminen (EIT Health)
 • raaka-aineet (EIT RawMaterials)
 • tulevaisuuden ruokahuolto (EIT Food)
 • kaupunkiliikenne – älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt kaupunkiliikenne (perustetaan vuonna 2018)
 • lisäarvoa tuova valmistusteollisuus – Euroopan valmistusteollisuuden kilpailukyvyn lisääminen ja lujittaminen (perustetaan vuonna 2018)

EIT:n ja sen osaamis- ja innovaatioyhteisöjen toimilla on tähän mennessä tuotu yhteen yli 1 000 yhteistyökumppania eri puolilta Eurooppaa ja sen ulkopuolelta, tuettu yli 300:aa innovatiivista startup-yritystä ja yli 1 200 liikeidean kehittämistä sekä autettu tuomaan markkinoille yli 400 uutta tuotetta ja palvelua. EIT:n maisteri- ja tohtoritason koulutusohjelmista on valmistunut yli 1 200 opiskelijaa. Vuoteen 2020 mennessä koulutusohjelmista odotetaan valmistuvan vielä 5 000 opiskelijaa.

Lisätietoja EIT:stä

Tulevat toimet

Euroopan komission ehdotus tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta vuosiksi 2021–2027 sisältää ehdotuksen EIT:n talousarvioksi seuraavalle kaudelle ja sen perustelut (kuten EU:n lisäarvo) sekä kuvauksen EIT:n toiminta-alueista, toiminnan päälinjoista ja tulosindikaattoreista. Horisontti Eurooppa -asetusehdotus ei kuitenkaan sellaisenaan tarjoa oikeusperustaa EIT:n toiminnan jatkamiselle vuoden 2020 jälkeen. Tämän vuoksi EIT-asetusta ollaan parhaillaan tarkistamassa erityisesti niiden säännösten osalta, jotka liittyvät EIT:n

 • tehtäviin
 • tavoitteisiin
 • elimiin, toimintaan ja osaamis- ja innovaatioyhteisöjen valintaan
 • rahoituslähteisiin sekä ohjelmasuunnittelua ja raportointia koskeviin säännöksiin.

Ehdotus EIT:n uudeksi strategiseksi innovaatio-ohjelmaksi vuosiksi 2021–2027 annetaan yhdessä EIT-asetuksen tarkistamista koskevan ehdotuksen kanssa.

Näihin Euroopan komission ehdotuksiin liittyvä vaikutustenarviointi perustuu suureen määrään viime vuosina kerättyä näyttöä.