Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

Det Europæiske institut for innovation og teknologi (EIT) er et uafhængigt EU-organ, som ligger i Budapest i Ungarn. Det har til opgave at gøre EU og medlemslandene mere innovative og søge løsninger på de samfundsmæssige problemer, der hæmmer væksten og beskæftigelsen.

Hvad er Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi?

Det Europæiske institut for innovation og teknologi (EIT) er et uafhængigt EU-organ, som ligger i Budapest i Ungarn. Det har til opgave at gøre EU og medlemslandene mere innovative og søge løsninger på de samfundsmæssige problemer, der hæmmer væksten og beskæftigelsen.

EIT indgår i Horisont 2020, EU's rammeprogram for forskning og innovation, hvilket sikrer, at EIT samarbejder med andre EU-initiativer og -programmer.

Hvad er der gjort indtil videre?

EIT har oprettet 8 videns- og innovationsfællesskaber (VIF'er), og der vil blive oprettet yderligere to. Disse fællesskaber støtter innovation og iværksætterkultur og sørger for nytænkning i den måde, sektorerne for videregående uddannelse, forskning og erhverv samarbejder på.

De nuværende VIF'er arbejder inden for områderne:

 • Klimaforandringer (EIT Climate-KIC)
 • Bæredygtig energi (EIT InnoEnergy)
 • Digitale teknologier (EIT Digital)
 • Sund livsstil og aktiv aldring (EIT Health)
 • Råstoffer (EIT RawMaterials)
 • Food4Future (EIT Food)
 • Transport i byerne – intelligent, grøn og integreret bytransport (udpeget i 2018)
 • Produktion med høj værditilvækst, der skal forbedre konkurrenceevnen i Europas produktionssektor (udpeget i 2018)

Siden begyndelsen har EIT og dets VIF'er bragt over 1 000 partnere i og uden for EU sammen, støttet over 300 innovative nye virksomheder, udklækket over 1 200 forretningsidéer og lanceret over 400 nye produkter og tjenesteydelser. Mere end 1 200 studerende har taget eksamen via de EIT-mærkede uddannelsesprogrammer på kandidat- og ph.d.-niveau, og det forventes, at yderligere 5 000 studerende tager deres afsluttende eksamen inden 2020.

Du kan læse mere om EIT i dette faktablad.

Hvad sker der nu?

Kommissionens forslag om oprettelse af Horisont Europa – programmet for forskning og innovation for perioden 2021-2027 – angiver rammerne for EIT. Det drejer sig om forslag til budget for instituttet for den næste periode og baggrunden for dette budget, bl.a. hvilken merværdi EIT vil tilføre EU, EIT's indsatsområder og hovedlinjerne i dets aktiviteter samt en række resultatindikatorer. Imidlertid udgør selve Horisont Europa-forslaget ikke retsgrundlaget for videreførelse af EIT's aktiviteter efter 2020. EIT-forordningen er derfor ved at blive revideret, og revisionen gælder navnlig de bestemmelser, der vedrører:

 • EIT's mission
 • EIT's mål og opgaver
 • EIT's organer og aktiviteter og udvælgelsen af VIF'er
 • økonomiske ressourcer og bestemmelser vedrørende programlægning og rapportering.

Forslaget til en ny strategisk innovationsdagsorden for EIT for perioden 2021-2027 vil blive fremlagt sammen med forslaget til revision af EIT-forordningen.

Den konsekvensanalyse, der skal ledsage Kommissionens forslag om revision af EIT-forordningen og den strategiske innovationsdagsorden for EIT for perioden 2021-2027 vil være baseret på den store mængde dokumentation, der er indsamlet i de seneste år.