Om innovation i utbildningen

Att förbättra och modernisera utbildningssystemen är viktigt för EU.

Att förbättra och modernisera utbildningssystemen är viktigt för EU. Skolor och lärosäten måste utvecklas och anpassa sig för att kunna utföra sitt huvuduppdrag: att lära de studerande att hantera dagens komplicerade och sammankopplade värld med snabba tekniska, kulturella, ekonomiska och demografiska förändringar.

Kommissionen stöder innovation inom utbildningen genom följande initiativ: