Inovacije v izobraževanju

Izboljšanje in posodobitev izobraževalnih sistemov je ključna prednostna naloga EU.

Izboljšanje in posodobitev izobraževalnih sistemov je ključna prednostna naloga EU. Izobraževalne organizacije, denimo šole in visokošolske ustanove, se morajo razvijati in prilagajati, da bi izpolnile svojo temeljno nalogo: izobraževati študente za uspeh v kompleksnem in medsebojno povezanem svetu, za katerega so značilne hitre tehnološke, kulturne, gospodarske in demografske spremembe.

Komisija podpira inovacije v izobraževanju z naslednjimi pobudami: