Inovacije v izobraževanju

Izboljšanje in posodobitev izobraževanja je ključna prednostna naloga EU in njenih držav članic.

Kako EU spodbuja inovacije v izobraževanju 

Izobraževalne ustanove, denimo šole in univerze, se morajo razvijati in prilagajati, da bi izpolnile svojo temeljno nalogo: izobraževati študente in študentke za uspeh v kompleksnem in medsebojno povezanem svetu, za katerega so značilne hitre tehnološke, kulturne, gospodarske in demografske spremembe. 

Komisija podpira inovacije v izobraževanju z naslednjimi pobudami: