Inovácie vo vzdelávaní

Zlepšovanie a modernizácia vzdelávacích systémov je pre EÚ kľúčovou prioritou.

Zlepšovanie a modernizácia vzdelávacích systémov je pre EÚ kľúčovou prioritou. Vzdelávacie organizácie ako školy a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sa musia vyvíjať a prispôsobovať, aby si mohli plniť svoju základnú úlohu: vzdelávať študentov tak, aby boli úspešní v zložitom a prepojenom svete, ktorý prechádza rýchlymi technologickými, kultúrnymi, ekonomickými a demografickými zmenami.

Komisia podporuje inováciu vo vzdelávaní prostredníctvom týchto iniciatív: