Despre inovare în educație

Îmbunătățirea și modernizarea educației reprezintă o prioritate majoră pentru UE și statele sale membre.

Ce face UE pentru a promova inovarea în educație? 

Instituțiile de învățământ – școli, universități etc. – trebuie să evolueze și să se adapteze pentru a-și îndeplini misiunea principală, aceea de a pregăti elevii și studenții pentru o lume complexă și interconectată, cu schimbări rapide la nivel tehnologic, cultural, economic și demografic. 

Comisia sprijină inovarea în educație prin următoarele inițiative: