Innowacje w edukacji

Poprawa i modernizacja systemów edukacji jest jednym z priorytetów UE.

Poprawa i modernizacja systemów edukacji jest jednym z priorytetów UE. Organizacje edukacyjne, takie jak szkoły i instytucje szkolnictwa wyższego, muszą się rozwijać i dostosowywać, aby móc realizować swoje podstawowe zadania, tj. kształcić uczniów i studentów, aby mogli oni odnosić sukcesy w złożonym i wzajemnie powiązanym świecie, w którym zachodzą szybkie zmiany technologiczne, kulturowe, gospodarcze i demograficzne.

Komisja wspiera innowacje w dziedzinie edukacji poprzez następujące inicjatywy: