Over innovatie in het onderwijs

Verbetering en modernisering van het onderwijs, dat is waar de EU en haar lidstaten naar streven.

Wat doet de EU om innovatie in het onderwijs te stimuleren? 

Onderwijsinstellingen, zoals scholen en universiteiten, moeten zich ontwikkelen en aanpassen om hun voornaamste taak te kunnen blijven uitvoeren: leerlingen en studenten voorbereiden op een complexe wereld waarin alles verweven is en die in hoog tempo technologische, culturele, economische en demografische veranderingen doormaakt. 

De Commissie steunt innovatie in het onderwijs via de volgende initiatieven: