Over innovatie in het onderwijs

Verbetering en modernisering van onderwijsstelsels, dat is waar de EU naar streeft.

Verbetering en modernisering van onderwijsstelsels, dat is waar de EU naar streeft. Onderwijsinstellingen, zoals scholen en instellingen voor hoger onderwijs, moeten zich ontwikkelen en aanpassen om hun voornaamste taak te kunnen blijven uitvoeren: leerlingen en studenten voorbereiden op een complexe, sterk verknoopte wereld die in hoog tempo technologische, culturele, economische en demografische veranderingen doormaakt.

De Commissie steunt innovatie in het onderwijs via de volgende initiatieven: