Dwar l-Innovazzjoni fl-Edukazzjoni

It-titjib u l-immodernizzar tas-sistemi edukattivi huma prijorità ewlenija għall-UE.

It-titjib u l-immodernizzar tas-sistemi edukattivi huma prijorità ewlenija għall-UE. Organizzazzjonijiet edukattivi bħall-iskejjel u l-istituzzjonijiet edukattivi għolja jeħtiġilhom jevolvu u jadattaw sabiex iwettqu l-missjoni ewlenija tagħhom: biex jedukaw l-istudenti ħalli jkollhom suċċess f’dinja kumplessa u interkonnessa li qed tiffaċċja tibdil teknoloġiku, kulturali, ekonomiku u demografiku mgħaġġel.

Il-Kummissjoni tappoġġja l-innovazzjoni fl-edukazzjoni permezz tal-inizjattivi li ġejjin: