Inovācija izglītībā

Izglītības sistēmu uzlabošana un modernizēšana ir viena no galvenajām ES prioritātēm.

Izglītības sistēmu uzlabošana un modernizēšana ir viena no galvenajām ES prioritātēm. Izglītības iestādēm, piemēram, skolām un augstskolām, ir jāattīstās un jāpielāgojas apstākļiem, lai sasniegtu savu pamatuzdevumu: izglītot skolēnus un studentus tā, lai viņi veiksmīgi spētu virzīt savu karjeru arvien sarežģītākajā un savstarpēji saistītākajā pasaulē, kur tehnoloģiju, kultūras, ekonomikas un demogrāfijas jomā notiek straujas izmaiņas.

Inovāciju izglītībā Komisija atbalsta ar vairākām iniciatīvām: