Par inovāciju izglītībā

Izglītības uzlabošana un modernizēšana ir viena no galvenajām ES un tās dalībvalstu prioritātēm.

Ko ES dara, lai veicinātu inovāciju izglītībā? 

Izglītības iestādēm, tādām kā skolas un augstskolas, ir jāattīstās un jāpielāgojas apstākļiem, lai izpildītu savu pamatuzdevumu: palīdzēt skolēniem un studentiem gūt sekmes komplicētā un savstarpēji saistītā pasaulē, kas saskaras ar straujām tehnoloģiskām, ar kultūru saistītām, ekonomiskām un demogrāfiskām pārmaiņām. 

Komisija atbalsta inovāciju izglītībā ar vairākām iniciatīvām: