Apie švietimo srities inovacijas

Švietimo sistemų tobulinimas ir modernizavimas yra vienas iš pagrindinių ES prioritetų.

Švietimo sistemų tobulinimas ir modernizavimas yra vienas iš pagrindinių ES prioritetų. Švietimo organizacijos, pvz., mokyklos ir aukštojo mokslo įstaigos, turi vystytis ir prisitaikyti, kad galėtų atlikti savo pagrindinę paskirtį: parengti moksleivius ir studentus sėkmingai veikti sudėtingame ir susietame pasaulyje, kuriame vyksta spartūs technologiniai, kultūriniai, ekonominiai ir demografiniai pokyčiai.

Komisija remia švietimo inovacijas vykdydama toliau išvardytas iniciatyvas: