Apie švietimo srities inovacijas
Švietimo tobulinimas ir modernizavimas yra vienas iš pagrindinių ES ir jos valstybių narių prioritetų.

Kaip ES skatina švietimo srities inovacijas? 

Švietimo įstaigos – mokyklos ir universitetai – turi vystytis ir prisitaikyti, kad galėtų atlikti savo pagrindinę paskirtį: parengti moksleivius ir studentus sėkmingai veikti sudėtingame ir susietame pasaulyje, kuriame vyksta spartūs technologiniai, kultūriniai, ekonominiai ir demografiniai pokyčiai. 

Komisija remia švietimo inovacijas vykdydama toliau išvardytas iniciatyvas: