×

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin nua Oideachais agus Oiliúna.  Is i mBéarla amháin atá formhór na leathanach faoi láthair.  Mar sin féin, tá an suíomh á aistriú go gach ceann de na 23 theanga oifigiúla eile de chuid an Aontais.  Déanfar na leathanaigh a nuashonrú a luaithe a chuirfear na haistriúcháin ar fáil.

Eolas faoin Nuálaíocht san Oideachas

Tá sé ar cheann de phríomhthosaíochtaí an Aontais córais oideachais a fheabhsú agus a nuachóiriú.

Tá sé ar cheann de phríomhthosaíochtaí an Aontais córais oideachais a fheabhsú agus a nuachóiriú. Ní mór eagraíochtaí oideachais amhail scoileanna agus institiúidí ardoideachais a fhorbairt agus a chur in oiriúint chun an príomh-mhisean atá acu a chur i gcrích: oideachas a chur ar mhic léinn ar dhóigh go n-éireoidh leo i ndomhan atá casta agus idirnasctha, agus atá ag athrú gan sos gan stad ó thaobh cúrsaí teicneolaíocha, cultúrtha, eacnamaíocha agus déimeagrafacha de.

Tacaíonn an Coimisiún leis an nuálaíocht a chur chun cinn san oideachas trí na tionscnaimh seo a leanas: