Eolas faoin nuálaíocht san oideachas

Tá sé ar cheann de phríomhthosaíochtaí an Aontais agus a Bhallstát an t-oideachas a fheabhsú agus a nuachóiriú.

Cad atá á dhéanamh ag an Aontas Eorpach chun an nuálaíocht san oideachas a chur chun cinn? 

Ní mór institiúidí oideachais ar nós scoileanna agus institiúidí ardoideachais a fhorbairt agus a chur in oiriúint chun an príomh-mhisean atá acu a chur i gcrích: oideachas a chur ar mhic léinn ar dhóigh go n-éireoidh leo i ndomhan atá casta agus idirnasctha, agus atá ag athrú gan sos gan stad ó thaobh cúrsaí teicneolaíocha, cultúrtha, eacnamaíocha agus déimeagrafacha de. 

Tacaíonn an Coimisiún leis an nuálaíocht a chur chun cinn san oideachas trí na tionscnaimh seo a leanas: