Innovointi koulutuksessa

Koulutusjärjestelmien parantaminen ja uudenaikaistaminen on yksi EU:n tärkeimmistä tavoitteista

Koulutusjärjestelmien parantaminen ja uudenaikaistaminen on yksi EU:n tärkeimmistä tavoitteista. Koulujen, yliopistojen ja muiden oppilaitosten on kehityttävä ja sopeuduttava, jotta ne pystyvät täyttämään tehtävänsä: kouluttamaan opiskelijoita niin, että he pärjäävät monimutkaisessa ja verkottuneessa maailmassa, joka on keskellä nopeaa teknologian, kulttuurin, talouden ja väestörakenteen murrosta.

Euroopan komissio tukee koulutusalan innovointia seuraavilla aloitteilla: