Haridusinnovatsiooni ülevaade

Haridussüsteemide täiustamine ja ajakohastamine on üks ELi peamistest prioriteetidest.

Haridussüsteemide täiustamine ja ajakohastamine on üks ELi peamistest prioriteetidest. Haridusasutused, nagu koolid ja kõrgkoolid, peavad oma põhiülesande täitmiseks pidevalt arenema ja kohanema, et koolitada (üli)õpilasi, kes saaksid hakkama keerulises ja tihedalt ühendatud maailmas, kus toimuvad kiired tehnoloogilised, kultuurilised, majanduslikud ja demograafilised muutused.

Komisjon toetab haridusinnovatsiooni järgmiste algatuste kaudu: