Innovatsioon hariduses

Hariduse täiustamine ja ajakohastamine on üks ELi ja liikmesriikide peamistest prioriteetidest.

Mida teeb EL innovatsiooni edendamiseks hariduses? 

Haridusasutused, nagu koolid ja kõrgkoolid, peavad oma põhiülesande täitmiseks pidevalt arenema ja kohanema: et koolitada (üli)õpilasi, kes saaksid hakkama keerulises ja tihedalt ühendatud maailmas, kus toimuvad kiired tehnoloogilised, kultuurilised, majanduslikud ja demograafilised muutused. 

Komisjon toetab haridusinnovatsiooni järgmiste algatuste kaudu.