Λίγα λόγια για την καινοτομία στην εκπαίδευση

Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης αποτελούν σημαντική προτεραιότητα για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της.

Τι κάνει η ΕΕ για να προωθήσει την καινοτομία στην εκπαίδευση; 

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, πρέπει να εξελίσσονται και να αναπροσαρμόζονται για να μπορούν να επιτελούν την κύρια αποστολή τους: να εκπαιδεύουν τους μαθητές και τους φοιτητές, ώστε αυτοί να έχουν μια επιτυχημένη πορεία μέσα σ’ έναν περίπλοκο και διασυνδεδεμένο κόσμο που βρίσκεται αντιμέτωπος με ραγδαίες τεχνολογικές, πολιτιστικές, οικονομικές και δημογραφικές εξελίξεις. 

Η Επιτροπή στηρίζει την καινοτομία στην εκπαίδευση μέσω των ακόλουθων πρωτοβουλιών: