Om innovativ uddannelse

Det er en af EU's hovedprioriteter at forbedre og modernisere uddannelsessystemerne.

Det er en af EU's hovedprioriteter at forbedre og modernisere uddannelsessystemerne. Uddannelsessteder som skoler og højere læreanstalter skal udvikle sig og tilpasse sig det omgivende samfund for at kunne udføre sin vigtigste opgave: at uddanne elever og studerende til at klare sig godt i en kompleks og globaliseret verden i hastig teknologisk, kulturel, økonomisk og demografisk forandring.

Kommissionen understøtter innovativ uddannelse via disse initiativer: