За иновациите в образованието

Подобряването и модернизирането на образователните системи е ключов приоритет за ЕС.

Подобряването и модернизирането на образователните системи е ключов приоритет за ЕС. Образователните организации като училища и висши учебни заведения трябва да се развиват и да се адаптират за постигане на основната си мисия: да обучават студентите си да бъдат успешни в един сложен и взаимосвързан свят, изправен пред бързи технологични, културни, икономически и демографски промени.

Комисията подкрепя иновациите в образованието чрез следните инициативи: