Un învățământ superior relevant și de înaltă calitate
Un învățământ superior relevant și de înaltă calitate îi poate ajuta pe studenți să obțină cunoștințele și competențele de bază transferabile necesare pentru a reuși după absolvire.

De ce este important să asigurăm relevanța învățământului superior?

UE se confruntă cu un deficit de competențe, în special în domeniile STIM – știință, tehnologie, inginerie și matematică – dar și în anumite profesii medicale și în sectorul educației. 

Uniunea trebuie să ia măsuri pentru a garanta dezvoltarea continuă a competențelor și pentru a rămâne competitivă pe plan economic. Trebuie să încurajăm cât mai mulți cetățeni să urmeze studii în domeniile în care există deficit de competențe și cerere de forță de muncă. În plus, toți studenții trebuie să obțină competențe transversale și competențe-cheie care să le permită să reușească după absolvire. 

Aceste competențe includ competențele digitale de nivel înalt, competențele numerice, gândirea critică și soluționarea problemelor. De asemenea, este nevoie de tehnici de predare și învățare flexibile și inovatoare, care să îmbunătățească eficacitatea educației și să le ofere noi oportunități studenților. 

Acest proces poate fi facilitat prin utilizarea TIC și a tehnologiilor emergente pentru a îmbogăți modalitățile de predare și pentru a sprijini învățarea personalizată, după cum se arată în Comunicarea Comisiei intitulată „Regândirea educației”

Ce măsuri ia UE pentru a asigura relevanța învățământului superior?

În cadrul ET 2020 pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării, liderii UE au convenit că 40 % din tinerii cu vârste între 30 și 34 de ani ar trebui să aibă o diplomă de absolvire a învățământului superior (sau echivalent) până în 2020.  

Cu toate acestea, deși învățământul superior sporește capacitatea de inserție profesională a absolvenților, programele de studii nu anticipează destul de rapid schimbările de pe piața muncii și nu se pot adapta suficient la acestea. Studiul Comisiei intitulat „Promovarea relevanței învățământului superior” arată că, pentru a rămâne relevant, învățământul superior trebuie:

  • să promoveze ocuparea durabilă a forței de muncă
  • să favorizeze dezvoltarea personală
  • să încurajeze cetățenia activă.

Pentru a colecta cât mai multe date la nivel național și european cu privire la parcursul profesional al absolvenților, Comisia a lansat o inițiativă europeană vizând monitorizarea absolvenților după finalizarea studiilor. Datele colectate pot fi folosite pentru a oferi orientare profesională, pentru a elabora programe de învățământ superior mai relevante și pentru a concepe strategii instituționale și politici mai bine orientate. 

Recomandarea Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților a inițiat o cooperare internațională menită să îmbunătățească monitorizarea absolvenților. În acest sens, Comisia a instituit un grup informal de experți.

În plus, Comisia a elaborat un sondaj-pilot referitor la absolvenți, al cărui scop este să colecteze date comparative din opt țări cu privire la relevanța competențelor și calificărilor dobândite în învățământul superior pe o piață a muncii în schimbare. Acest sondaj-pilot este menit să anticipeze implementarea sa în toate statele membre ale UE.

De asemenea, Comisia pledează pentru abordarea STIAM, care include aspecte interdisciplinare și intersectoriale în predarea și învățarea disciplinelor STIM. Această abordare încurajează includerea în educație a competențelor transversale, a competențelor digitale, a gândirii critice, a capacității de soluționare a problemelor și a competențelor manageriale și antreprenoriale. 

În plus, abordarea STIAM promovează integrarea în programele de învățământ a creativității și a creației pentru a stimula inovarea, precum și includerea aspectelor socioeconomice și de mediu cu scopul de a antrena progrese în aceste domenii. 

Pentru a sprijini acest demers, Comisia a lansat o acțiune STIAM care reunește părți interesate din învățământul superior, mediul de afaceri și sectorul public cu scopul de a promova dezvoltarea și modernizarea disciplinelor STIM relevante, precum și a altor programe de studiu, inclusiv cele legate de TIC și inteligența artificială.