Un învățământ superior relevant și de înaltă calitate

Un învățământ superior relevant și de calitate le permite studenților să dobândească aptitudinile, cunoștințele și competențele transferabile de care au nevoie pentru a reuși după absolvire, într-un mediu educațional de nivel înalt, care recunoaște și susține metodele performante de predare.

Despre ce este vorba

Un învățământ superior relevant și de calitate le permite studenților să dobândească aptitudinile, cunoștințele și competențele transferabile de care au nevoie pentru a reuși după absolvire, într-un mediu educațional de nivel înalt, care recunoaște și susține metodele performante de predare.

Potrivit unui studiu recent al Comisiei Europene, învățământul superior este relevant dacă contribuie la îndeplinirea acestor trei obiective:

  • ocuparea durabilă a forței de muncă
  • dezvoltarea personală și
  • cetățenia activă.

De ce este nevoie de acest lucru?

Liderii UE au convenit asupra unui obiectiv conform căruia 40 % dintre persoanele cu vârste cuprinse între 30 și 34 de ani ar trebui să urmeze cursuri în învățământul superior sau să aibă o calificare echivalentă până în 2020. Absolvenții de învățământ superior au mai multe șanse de a găsi un loc de muncă decât persoanele cu un nivel de calificare mai slab. Însă adesea, instituțiile de învățământ superior se adaptează prea greu la evoluția nevoilor economiei și nu reușesc să anticipeze sau să contribuie la modelarea tendințelor de pe piața muncii.

Pentru a găsi o soluție la nevoia de personal înalt calificat în Europa este nevoie de acțiuni. În primul rând, mai multe persoane trebuie să fie atrase către domeniile de studiu care pregătesc studenții pentru locurile de muncă în care există sau apar deficite. În multe state membre ale UE, există o cerere nesatisfăcută de absolvenți de studii superioare în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei, (artelor) și matematicii [STI(A)M], în profesiile medicale și didactice. În al doilea rând, toți studenții aflați la un nivel avansat de învățare, indiferent de disciplină, trebuie să obțină competențe transversale avansate și competențe-cheie care le vor permite să reușească. Competențele digitale la nivel înalt, competențele numerice, autonomia, gândirea critică și o capacitate de rezolvare a problemelor sunt atribute din ce în ce mai importante.

Pentru a contribui la îmbunătățirea calității și a relevanței și pentru a crește numărul de studenți, este nevoie de metode și abordări de învățare și predare flexibile și inovatoare. Potrivit comunicării UE intitulate „Regândirea educației”, unul dintre principalele moduri de acțiune este exploatarea avantajelor oferite de tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) și de alte tehnologii noi în scopul îmbogățirii procesului de predare, îmbunătățirii experiențelor de învățare și sprijinirii învățării personalizate.

Măsuri luate până în prezent

Comisia Europeană a lansat o inițiativă europeană de monitorizare a parcursului profesional al absolvenților pentru a îmbunătăți cunoștințele la nivel național și european legate de modul în care aceștia progresează în carierele lor sau în învățământul complementar. Acest lucru poate sprijini îmbunătățirile în ceea ce privește orientarea profesională, conceperea programelor, strategia instituțională și elaborarea de politici.

Recomandarea Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților (2017/C 423/01) a inițiat o cooperare transnațională pentru a îmbunătăți mecanismele naționale de monitorizare a parcursului profesional al absolvenților. În acest sens, Comisia a înființat un grup informal de experți.

Comisia a lansat un studiu-pilot european privind absolvenții, care are drept scop să colecteze date comparative la nivelul UE cu privire la relevanța pentru piața muncii a studiilor urmate, a competențelor însușite, a mobilității, a programelor de studii, a atitudinilor și a angajamentului civic.

Comisia lansează, de asemenea, o coaliție UE STEA(A)M extinsă, care reunește diferite sectoare ale educației, întreprinderi și angajatori din sectorul public pentru a promova adoptarea unor subiecte STI(A)M relevante și pentru a moderniza STI(A)M și alte programe de învățământ.