Edukazzjoni għolja ta’ kwalità għolja u rilevanti

Edukazzjoni għolja rilevanti u ta’ kwalità għolja hi kapaċi tħejji lill-istudenti bl-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi trasferibbli ewlenin li jeħtieġu biex jirnexxu wara l-gradwazzjoni, f’ambjent ta’ tagħlim ta’ kwalità għolja li jirrikonoxxi u jappoġġja tagħlim tajjeb.

X’inhi?

Edukazzjoni għolja rilevanti u ta’ kwalità għolja kapaċi tħejji lill-istudenti bl-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi trasferibbli ewlenin li jeħtieġu biex jirnexxu wara l-gradwazzjoni, f’ambjent ta’ tagħlim ta’ kwalità għolja li jirrikonoxxi u jappoġġja tagħlim tajjeb.

Studju reċenti mill-Kummissjoni Ewropea dwar ir-rilevanza tal-edukazzjoni għolja sab li l-edukazzjoni għolja hi rilevanti jekk tikkontribwixxi għat-tliet objettivi kollha:

  • impjiegi sostenibbli,
  • żvilupp personali u
  • ċittadinanza attiva.

Għaliex hi meħtieġa?

Il-mexxejja tal-UE qablu dwar il-mira li 40% ta’ dawk bejn it-30 u l-34 sena għandu jkollhom kwalifika ta’ edukazzjoni għolja jew ekwivalenti sal-2020. Filwaqt li hu aktar probabbli li gradwati tal-edukazzjoni għolja jsibu impjieg minn nies b’livelli baxxi ta’ kwalifiki, il-kurrikuli tal-edukazzjoni għolja ħafna drabi jirreaġixxu bil-mod għall-bżonnijiet dejjem jinbidlu tal-ekonomija usa', u jonqsu milli jantiċipaw jew jgħinu biex jissawru l-karrieri ta’ għada.

L-indirizzar tal-ħtiġijiet tal-ħiliet ta' livell għoli tal-Ewropa jirrikjedi azzjoni. L-ewwel, jeħtieġ li jiġu attirati aktar nies lejn l-oqsma ta' studju li jħejju lill-istudenti għall-impjiegi li fihom jeżistu nuqqasijiet jew qegħdin jitfaċċaw nuqqasijiet. F'ħafna Stati Membri tal-UE hemm domanda mhux milħuqa għal gradwati fl-oqsma tax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija, (l-arti) u l-matematika (STE(A)M), il-professjonijiet mediċi u tat-tagħlim. It-tieni, l-istudenti kollha fit-tagħlim avvanzat, irrispettivament mid-dixxiplina, jeħtieġ li jiksbu ħiliet trasversali avvanzati u kompetenzi ewlenin li jippermettulhom li jirnexxu. Il-kompetenzi diġitali ta’ livell għoli, in-numeriżmu, l-awtonomija, il-ħsieb kritiku u l-kapaċità tar-riżoluzzjoni tal-problemi huma attributi li qed isiru dejjem aktar kruċjali.

Hemm bżonn qawwi għal approċċi u metodi ta' tagħlim li jkunu flessibbli u innovattivi biex titjieb il-kwalità u r-rilevanza filwaqt li jiżdiedu n-numri tal-istudenti. Mod prinċipali kif se jsir dan, skont id-dokument ta' politika dwar Reviżjoni tal-Edukazzjoni, hu li jiġu sfruttati l-benefiċċji transformattivi tal-ICTs u teknoloġiji ġodda oħra biex il-tagħlim isir aktar rikk, jittejbu l-esperjenzi tat-tagħlim u jingħata appoġġ lit-tagħlim personalizzat.

X'sar s'issa?

Il-Kummissjoni Ewropea bdiet inizjattiva Ewropea biex isir stħarriġ dwar is-sitwazzjoni tal-gradwati sabiex jitjieb l-għarfien fil-livell nazzjonali u tal-UE dwar kif qed javvanzaw fil-karrieri tagħhom jew ikomplu fl-edukazzjoni. Dan l-għarfien jista’ jappoġġja t-titjib fil-gwida għall-karrieri, fit-tfassil ta' programmi, fl-istrateġija istituzzjonali u fit-tfassil ta' politika.

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ tal-perkors fil-karriera tal-gradwati (2017/C 423/01) tat bidu għal kooperazzjoni bejn il-pajjiżi biex jitjiebu l-mekkaniżmi nazzjonali tal-monitoraġġ tal-perkors fil-karriera tal-gradwati. Sabiex din il-ħidma timxi ’l quddiem, il-Kummissjoni waqqfet grupp informali ta’ esperti.

Il-Kummissjoni nediet proġett pilota ta’ sħarriġ Ewropew dwar il-gradwati li għandu l-għan li jiġbor id-data komparattiva tal-UE dwar ir-rilevanza għas-suq tax-xogħol tal-studji, tal-ħiliet tal-gradwati, tal-flussi tal-mobbiltà, tal-mogħdijiet ta’ studju, tal-attitudnijiet u tal-involviment ċiviku.

Il-Kummissjoni qed tniedi wkoll koalizzjoni STE(A)M tal-UE aġġornata li tlaqqa’ flimkien id-diversi setturi tal-edukazzjoni, negozji u impjegaturi tas-settur pubbliku biex jippromwovu l-għażla ta’ suġġetti STE(A)M rilevanti u biex timmodernizza lil STE(A)M u kurrikuli oħrajn.