Relevantno i visokokvalitetno visoko obrazovanje
Relevantno i visokokvalitetno visoko obrazovanje pruža studentima znanje i prenosive osnovne vještine potrebne za uspjeh nakon diplome.

Zašto je važno osigurati relevantnost visokog obrazovanja?

EU se suočava s nedostatkom vještina, posebno u području prirodnih znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (eng. „STEM”), ali i u području određenih medicinskih zanimanja i poučavanja. 

Unija mora djelovati ako želi osigurati kontinuirani razvoj vještinai ostati gospodarski konkurentna. Potrebno je potaknuti više građana na studiranje i stjecanje vještina koje nedostaju i za kojima postoji potražnja. Osim toga, svi studenti trebaju steći napredne transverzalne vještine i ključne kompetencije koje će im omogućiti da budu uspješni nakon diplome. 

Te vještine uključuju napredne digitalne kompetencije, matematičku pismenost, kritičko razmišljanje i rješavanje problema. Osim toga, postoji potreba za fleksibilnim, inovativnim tehnikama poučavanja i učenja osmišljenima kako bi se povećala djelotvornost obrazovanja i povećali kapaciteti studenata visokih učilišta. 

To bi se, primjerice, moglo olakšati primjenom IKT-a i novih tehnologija za obogaćivanje poučavanja i potporu personaliziranom učenju, kako je detaljno opisano u Komunikaciji Komisije o ponovnom promišljanju obrazovanja

Kako EU osigurava relevantnost visokog obrazovanja?

Kao dio okvira ET 2020. za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja čelnici EU-a složili su se da do 2020. 40 % osoba u dobi od 30 do 34 godine treba imati završeno visoko obrazovanje ili jednakovrijedne kvalifikacije. 

Iako se osobe koje su završile visoko obrazovanje lakše zapošljavaju, kurikulumi se često razvijaju presporo da bi mogli predvidjeti promjene u potrebama na tržištu rada i prilagoditi im se. Studija Europske komisije o promicanju relevantnosti visokog obrazovanja pokazala je da visoko obrazovanje ostaje relevantno ako:

  • promiče održivo zapošljavanje
  • potiče osobni razvoj
  • potiče aktivno građanstvo.

Komisija je pokrenula europsku inicijativu za praćenje osoba s diplomom kako bi se na nacionalnoj razini i razini EU-a steklo više saznanja o tome kako napreduju u karijeri. Prikupljeni podaci mogu pomoći u profesionalnom usmjeravanju, izradi relevantnijih programa visokog obrazovanja te boljem usmjeravanju institucijskih strategija i kreiranja politika. 

Preporuka Vijeća o praćenju osoba s kvalifikacijom pokrenula je međunarodnu suradnju za poboljšanje praćenja osoba s diplomom. Komisija je unaprijedila tu aktivnost osnivanjem neformalne stručne skupine.

Osim toga, Komisija je pokrenula europsku pilot anketu o osobama s diplomom, kojom se nastoje prikupiti usporedivi podaci iz osam zemalja sudionica o relevantnosti vještina i kvalifikacija stečenih u visokom obrazovanju za promjenjivo tržište rada. Pilot anketa pripremit će teren za opsežno uvođenje u svim državama članicama EU-a.

Komisija također podupire pristup STEAM-a, koji uključuje interdisciplinarne i međusektorske aspekte u poučavanje i učenje u područjima STEM-a. Taj pristup potiče uključivanje transverzalnih vještina, digitalnih kompetencija, kritičkog razmišljanja i rješavanja problema, upravljanja i poduzetničkih vještina u obrazovanje. 

Osim toga, promiče integraciju kreativnosti i dizajna u obrazovne kurikulume kako bi se potaknule inovacije te integraciju suvremenih socioekonomskih pitanja i pitanja zaštite okoliša u programe visokog obrazovanja kako bi se potaknuo napredak u tim područjima. 

Kako bi poduprla taj pristup, Komisija je pokrenula djelovanje za STEAM kako bi okupila dionike iz područja visokog obrazovanja, poslovanja i javnog sektora u promicanju širenja i modernizacije relevantnih tema STEM-a i drugih kurikuluma, uključujući studije povezane s IKT-om i umjetnom inteligencijom.