Relevantno i visokokvalitetno visoko obrazovanje

Visokokvalitetnim i relevantnim visokim obrazovanjem studentima je moguće pružiti znanje, vještine i ključne prenosive kompetencije koji su im potrebni za uspjeh nakon stjecanja diplome, a sve to u visokokvalitetnom nastavnom okruženju u kojem se prepoznaje i podržava dobro poučavanje.

O čemu je riječ?

Visokokvalitetnim i relevantnim visokim obrazovanjem studentima je moguće pružiti znanje, vještine i ključne prenosive kompetencije koji su im potrebni za uspjeh nakon stjecanja diplome, a sve to u visokokvalitetnom nastavnom okruženju u kojem se prepoznaje i podržava dobro poučavanje.

Novo istraživanje Europske komisije o relevantnosti visokog obrazovanja pokazalo je da je visoko obrazovanje relevantno ako doprinosi svim trima ciljevima:

  • održivim radnim mjestima
  • osobnom razvoju i
  • aktivnom građanstvu.

Zašto je to potrebno?

Čelnici EU-a utvrdili su cilj da do 2020. 40 % osoba u dobi od 30 do 34 godine ima visoko obrazovanje ili jednakovrijednu kvalifikaciju. Iako je vjerojatnije da će osobe sa završenim visokim obrazovanjem lakše naći zaposlenje nego osobe s kvalifikacijama niže razine, kurikulumi visokog obrazovanja često se sporo prilagođavaju promjenama nastalima u širem gospodarstvu te se u okviru njih ne uspijeva predvidjeti ili oblikovati karijere budućnosti.

Kako bi se ispunile potrebe za naprednim vještinama u Europi, potrebno je djelovati. Kao prvo, potrebno je privući više ljudi u područja obrazovanja koja pripremaju studente za poslove za koje nedostaje ili će uskoro nedostajati radne snage. U mnogim državama članicama EU-a nedostaje osoba s diplomom u području prirodnih znanosti, tehnologije, inženjerstva, (umjetnosti) i matematike (prema engl. STE(A)M), iz medicinske struke i s nastavnim zvanjem. Kao drugo, svi studenti u tercijarnom obrazovanju, neovisno o disciplini, trebaju steći napredne transverzalne vještine i ključne kompetencije koje će im omogućiti uspjeh. Napredne digitalne kompetencije, matematička pismenost, samostalnost, kritičko razmišljanje i sposobnost rješavanja problema sve su važnije odlike.

Postoji velika potreba za fleksibilnim i inovativnim pristupima učenju i metodama pružanja obrazovanja radi poboljšanja kvalitete i relevantnosti uz istodobno povećanje broja studenata. Jedan od ključnih načina na koje se to može postići, u skladu s Komunikacijom Komisije o novom promišljanju obrazovanja, jest iskorištavanje prednosti promjena koje donose IKT i druge nove tehnologije kako bi se obogatilo poučavanje, poboljšao doživljaj učenja i podržalo personalizirano učenje.

Što je dosad učinjeno?

Europska komisija pokrenula je europsku inicijativu za praćenje osoba s diplomom kako bi se na nacionalnoj razini i razini EU-a steklo više saznanja o tome kako te osobe napreduju u karijeri ili daljnjem obrazovanju. Tim će se saznanjima poduprijeti napredak u profesionalnom usmjeravanju, oblikovanju studijskih programa, institucijskim strategijama i donošenju politika.

Preporuka Vijeća o praćenju osoba s kvalifikacijom (2017/C 423/01) pokrenula je prekograničnu suradnju u poboljšanju nacionalnih mehanizama za praćenje osoba s kvalifikacijom. Komisija je za unaprjeđenje rada u tom području osnovala neslužbenu stručnu skupinu.

Komisija je pokrenula pilot-projekt europske ankete o osobama s diplomom, u kojem se na razini EU-a prikupljaju i dalje istražuju usporedivi podaci o važnosti studija, vještina osoba s diplomom, obrazaca mobilnosti, puteva obrazovanja, stavova i građanskog angažmana za tržište rada.

Komisija pokreće i proširenu Koaliciju EU STE(A)M, koja povezuje različite sektore obrazovanja s poslodavcima u privatnom i javnom sektoru radi popularizacije odgovarajućih studijskih smjerova STE(A)M te modernizacije kurikuluma u područjima STE(A)M i drugim područjima.