Mobilnost in sodelovanje

Ministri držav EU so se dogovorili, da do leta 2020 podvojijo delež visokošolskih študentov, ki del študija ali usposabljanja opravijo v tujini, tj. na 20 %. Mobilnost še vedno podpira program Evropske unije za izobraževanje in usposabljanje Erasmus+.

Za kaj gre

Učna mobilnost dijakom in študentom omogoča študij ali usposabljanje v tujini, pridobitev novih znanj in razširitev obzorij. Na splošno velja, da mobilnost prinaša velike koristi. Raziskava med mladimi Evropejci (starih od 15 do 30 let) kaže, da več kot 90 % vprašanih meni, da je pomembno imeti možnosti za mobilnost.

Ministri držav EU so se dogovorili, da do leta 2020 podvojijo delež visokošolskih študentov, ki del študija ali usposabljanja opravijo v tujini, tj. na 20 %. Mobilnost še vedno podpira program Evropske unije za izobraževanje in usposabljanje Erasmus+.

Študenti, ki želijo izkoristiti priložnost za študij ali usposabljanje v tujini, lahko za začetek prenesejo mobilno aplikacijo Erasmus+ – vodnik po posameznih korakih, in sicer pred obdobjem mobilnosti, med njim in po njem.

Zakaj je potrebno

Študij ali usposabljanje v tujini pomaga razviti strokovne, socialne in medkulturne spretnosti in znanja ter izboljšati zaposljivost. Visokošolski študenti v programu mobilnosti imajo več možnosti, da se zaposlijo v enem letu po diplomi, kot njihovi vrstniki, ki v programu ne sodelujejo. 93 % študentov v programu meni, da po končanem programu mobilnosti bolj cenijo vrednote drugih kultur; 84 % jih izboljša jezikovno znanje in 80 % vprašanih meni, da se je njihova sposobnost reševanja problemov po obdobju mobilnosti izboljšala. Po ugotovitvah študije o učinku programa Erasmus 9 od 10 delodajalcev pri zaposlovanju delavcev išče prečna znanja in spretnosti (reševanje problemov, timsko delo, samoiniciativnost), ravno to, kar študent pridobi z izobraževalno izkušnjo v tujini.

Mobilnost in čezmejno sodelovanje lahko tudi pomagata premosti pomanjkanje določenih znanj, saj spodbujata pridobitev posebnih znanj in spretnosti, potrebnih na sodobnem trgu dela. Primer takšnega sodelovanja je pobuda za pripravnike Digitalna priložnost, ki študentom vseh smeri omogoča pridobiti praktično digitalno znanje.

Nove oblike čezmejnega sodelovanja bodo tudi pripomogle k izboljšanju kakovosti visokošolskega izobraževanja in omogočile lažje priznavanje strokovnih nazivov, pridobljenih v tujini.

Dosedanji ukrepi

Evropski visokošolski prostor (bolonjski proces) je prinesel daljnosežne spremembe glede študija in usposabljanja v tujini. Enotna organizacijska struktura dodiplomskega–magistrskega–doktorskega študija in boljše zagotavljanje kakovosti sta povečala mobilnost študentov in osebja ter utrdila ustanove in sisteme.

K večjemu medsebojnemu zaupanju, hitrejšemu priznavanju strokovnih nazivov in lažji mobilnosti prispeva tudi uporaba orodij za evropsko mobilnost in zagotavljanje kakovosti, denimo sistem kreditnih točk (ECTS), priloga k diplomi in evropski register za zagotavljanje kakovosti.

Program Erasmus+ omogoča neposredno podporo projektom, ki podpirajo čezmejno sodelovanje med visokošolskimi ustanovami.

Vendar je treba storiti še več, da bi vsem zagotovili možnosti za učno mobilnost. Komisija je zato objavila predlog za priporočilo Sveta o spodbujanju avtomatičnega vzajemnega priznavanja diplom in spričeval ter izidov iz učnih obdobij v tujini. Komisija tudi pripravlja uvedbo evropske študentske izkaznice, ki bo omogočila izmenjavo informacij o študentih, ter vzpostavitev mreže evropskih univerz, ki si bo prizadevala za povečanje konkurenčnosti, kakovosti in odličnosti v poučevanju, raziskavah in inovacijah.