Mobilitate și cooperare

Miniștrii țărilor din UE au convenit ca, până în 2020, proporția studenților din învățământul superior care urmează studii sau cursuri de formare în străinătate să se dubleze, adică să ajungă la 20 %. Sprijinirea mobilității rămâne o prioritate a Erasmus+, programul Uniunii Europene în domeniul educației și formării.

Despre ce este vorba?

Mobilitatea în scop educațional reprezintă o oportunitate pentru studenți de a-și dezvolta competențe importante și de a-și extinde orizontul deplasându-se în străinătate pentru a studia sau pentru a urma cursuri de formare. Avantajele majore ale mobilității sunt deja recunoscute. Un sondaj realizat în rândul tinerilor europeni (cu vârsta între 15 și 30 de ani) arată că peste 90 % dintre ei consideră că mobilitatea este o oportunitate importantă.

Miniștrii țărilor din UE au convenit ca, până în 2020, proporția studenților din învățământul superior care urmează studii sau cursuri de formare în străinătate să se dubleze, adică să ajungă la 20 %. Sprijinirea mobilității rămâne o prioritate a Erasmus+, programul Uniunii Europene în domeniul educației și formării.

Ești student și dorești să te bucuri de posibilitatea de a studia sau de a urma cursuri de formare în străinătate? Mai întâi, descarcă aplicația mobilă Erasmus+ care te va ghida pas cu pas înainte, în timpul și după mobilitatea ta de studiu.

De ce este necesară mobilitatea?

Studiile sau stagiile de formare urmate în străinătate ajută la dezvoltarea capacității profesionale și a competențelor sociale și interculturale și la creșterea șanselor de inserție profesională. Studenții care au participat la un program de mobilitate au mai multe șanse de a-și găsi un loc de muncă în termen de un an după absolvire. După încheierea perioadei de mobilitate, 93 % dintre studenții din învățământul superior spun că apreciază valoarea altor culturi, 84 % își îmbunătățesc competențele lingvistice și 80 % consideră că și-au îmbunătățit capacitatea de soluționare a problemelor. Potrivit studiului de impact Erasmus, 9 angajatori din 10 caută candidați care dispun de competențe transversale (soluționarea problemelor, munca în echipă, curiozitate), pe care studenții și le însușesc pe parcursul experienței lor educaționale în străinătate.

Mobilitatea și cooperarea transfrontalieră pot contribui, de asemenea, la reducerea deficitului de competențe prin dezvoltarea de competențe specifice necesare pentru adaptarea la piața modernă a forței de muncă. Un exemplu de astfel de cooperare este inițiativa Digital Opportunity traineeship , care urmărește să le ofere studenților din toate disciplinele posibilitatea de a avea o experiență practică în domeniul digital.

Dezvoltarea unor noi forme de cooperare transfrontalieră va contribui, de asemenea, la îmbunătățirea calității învățământului superior și la facilitarea recunoașterii titlurilor universitare obținute în străinătate.

Măsuri luate până în prezent

Spațiul european al învățământului superior (Procesul de la Bologna) a produs schimbări profunde care facilitează studiul și formarea în străinătate: atât structura licență-masterat-doctorat, cât și progresele privind asigurarea calității au facilitat mobilitatea studenților și a personalului didactic și au consolidat instituțiile și sistemele.

Utilizarea instrumentelor de mobilitate și de asigurare a calității în Europa, printre care Sistemul european de credite transferabile (ECTS), suplimentul la diplomă și Registrul european pentru asigurarea calității în învățământul superior (EQAR) facilitează încrederea reciprocă, recunoașterea titlurilor universitare și mobilitatea.

Programul Erasmus+ oferă sprijin direct persoanelor care doresc să studieze sau să se formeze în străinătate și proiectelor vizând sprijinirea cooperării transfrontaliere între instituțiile de învățământ superior.

Cu toate acestea, mai sunt încă multe de făcut pentru a asigura oportunități de mobilitate în scop educațional pentru toți. Din acest motiv, Comisia a publicat o propunere de recomandare a Consiliului privind promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor și a rezultatelor perioadelor de studiu petrecute în străinătate. De asemenea, Comisia dezvoltă un concept de legitimație europeană de student, care va facilita schimbul de informații privind studenții și crearea de rețele de universități europene, care vor avea ca obiectiv creșterea competitivității, a calității și a excelenței în materie de predare, cercetare și inovare.