Judumas ir bendradarbiavimas

ES ministrai susitarė padvigubinti užsienyje studijuojančių arba stažuotę atliekančių aukštųjų mokyklų studentų dalį – 2020 m. tokių asmenų turėtų būti 20 %. Judumo rėmimas yra ir Europos Sąjungos švietimo ir mokymo programos „Erasmus+“ dėmesio centre.

Kas tai yra?

„Judumas mokymosi tikslais“ – tai galimybė besimokantiesiems ugdyti vertingus gebėjimus ir plėsti akiratį išvykstant studijuoti arba įgyti praktinių įgūdžių užsienyje. Didelė judumo nauda plačiai pripažįstama. Iš jaunų europiečių (15–30 metų) apklausos matyti, kad daugiau kaip 90 % jų mano, kad svarbu turėti judumo patirties galimybių.

ES ministrai susitarė padvigubinti užsienyje studijuojančių arba stažuotę atliekančių asmenų dalį – 2020 m. tokių asmenų turėtų būti 20 %. Judumo rėmimas yra ir Europos Sąjungos švietimo ir mokymo programos „Erasmus+“ dėmesio centre.

Jei esate studentas ir norite pasinaudoti proga studijuoti arba stažuotis užsienyje, visų pirma parsisiųsdinkite „Erasmus+“ mobiliąją programėlę. Joje pateikiamos nuoseklios gairės, ką daryti prieš prasidedant judumo laikotarpiui, jo metu ir jam pasibaigus.

Kodėl to reikia?

Studijuodami arba stažuodamiesi užsienyje žmonės tobulina savo profesinius, socialinius įgūdžius, įgyja žinių apie kitas kultūras, padidėja jų galimybės įsidarbinti. Labiau tikėtina, kad judūs aukštųjų mokyklų studentai per metus po studijų baigimo bus radę darbą. 93 % judžių aukštųjų mokyklų studentų teigia, kad dabar jie labiau vertina kitas kultūras. 84 % pagerino savo kalbų žinias, o 80 % jaučia, kad jie gali geriau spręsti problemas. Pagal programos „Erasmus“ poveikio tyrimą 9 iš 10 darbdavių yra svarbu, kad darbuotojai turėtų universaliųjų gebėjimų (gebėtų spręsti problemas, dirbti komandoje, būtų smalsūs) – būtent tų, kurių studentas įgyja besimokydamas užsienyje.

Judumas ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas taip pat gali padėti sumažinti gebėjimų trūkumą, nes ugdomi konkretūs gebėjimai, kurių reikia šiuolaikinei darbo rinkai. Tokio bendradarbiavimo pavyzdys – stažuočių iniciatyva „Digital Opportunity“, kuria visų dalykų studentams siekiama suteikti galimybę įgyti praktinės patirties skaitmeninių technologijų srityje.

Naujų tarpvalstybinio bendradarbiavimo būdų plėtojimas padės gerinti ir aukštojo mokslo kokybę bei palengvinti užsienyje įgytos akademinės kvalifikacijos pripažinimą.

Kas padaryta iki šiol?

Pradėjus kurti Europos aukštojo mokslo erdvę (Bolonijos procesas) įvyko didelių pokyčių. Studijuoti ir stažuotis užsienyje tapo lengviau – trijų pakopų (bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros) studijų sistema ir pažanga kokybės užtikrinimo srityje padėjo plėtoti studentų ir darbuotojų judumą ir sustiprino institucijas ir sistemas.

Naudojant Europos judumo ir kokybės užtikrinimo priemones, tokias kaip Europos kreditų perkėlimo sistema, diplomo priedėlis ir Europos kokybės užtikrinimo registras, tvirtėja tarpusavio pasitikėjimas, didėja akademinis pripažinimas ir judumas.

Pagal programą „Erasmus+“ teikiama tiesioginė parama projektams, kuriais remiamas skirtingų valstybių narių aukštojo mokslo įstaigų bendradarbiavimas.

Tačiau tebereikia nuveikti daugiau, kad judumo mokymosi tikslais galimybės būtų užtikrintos visiems. Dėl šios priežasties Komisija paskelbė Tarybos rekomendacijos dėl aukštojo mokslo diplomų, vidurinės mokyklos baigimo pažymėjimų ir mokymosi užsienyje laikotarpių rezultatų automatinio tarpusavio pripažinimo skatinimo pasiūlymą. Komisija taip pat plėtoja Europos studento pažymėjimo koncepciją – jis palengvins keitimąsi informacija apie studentus. Be to, ji deda pastangas, kad būtų sukurti Europos universitetų tinklai, kurie sieks didinti konkurencingumą, kokybę ir kompetenciją mokymo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse.