Mobilitás és együttműködés

Az uniós tagállamok miniszterei megállapodtak abban, hogy 2020-ra a duplájára, azaz 20%-ra növelik a külföldi tanulmányokat vagy képzést végző hallgatók arányát. A mobilitás támogatása továbbra is az Erasmus+ (az Európai Unió oktatási és képzési programja) központi eleme.

Miről is van szó?

A „tanulási célú mobilitás” lehetőséget kínál a hallgatóknak arra, hogy értékes készségeket sajátítsanak el, és külföldön folytatott tanulmány vagy képzések keretében szélesítsék látókörüket. A mobilitás előnyei széles körben elismertek. Egy, a 15 és 30 év közötti európai fiatalok körében végzett felmérés azt mutatja, hogy a fiatalok több mint 90%-a tartja fontosnak, hogy mobilitási tapasztalatokat szerezhessen.

Az uniós tagállamok miniszterei megállapodtak abban, hogy 2020-ra a duplájára, azaz 20%-ra növelik a külföldi tanulmányokat vagy képzést végző hallgatók arányát. A mobilitás támogatása továbbra is az Erasmus+ (az Európai Unió oktatási és képzési programja) központi eleme.

Ha Ön diák, és kész megragadni az alkalmat arra, hogy külföldi tanulmányokban vagy képzésben vegyen részt, kezdje utazását az Erasmus + mobilalkalmazás letöltésével, amely lépésről lépésre bemutatja, hogy mit kell tennie a mobilitási program előtt, alatt és után.

Miért van minderre szükség?

A külföldi tanulmányok vagy képzés elősegíti a diákok szakmai, szociális és interkulturális készségeinek fejlődését, és javítja foglalkoztathatóságukat. A külföldi felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók nagyobb valószínűséggel találnak állást a diplomaszerzést követő egy éven belül, mint azok, akik nem vesznek részt külföldi tanulmányokban. A mobilitásban részt vett felsőoktatási hallgatók 93%-a véli úgy, hogy külföldi tanulmányaiknak köszönhetően jobban tudnak értékelni más kultúrákat; 84%-uk fejlesztette nyelvi készségeit; 80%-uk szerint pedig a mobilitási program után problémamegoldó képességük is javult. Az Erasmus hatásvizsgálat szerint új munkavállaló felvételekor 10 munkáltatóból 9 keresi a transzverzális készségeket (problémamegoldás, csapatmunka, kíváncsiság). Ezek pont azok a készségek, amelyeket a diákok külföldi tanulmányuk során szereznek.

A mobilitás és a határokon átnyúló együttműködés azáltal is segíti a készséghiány problémájának orvoslását, hogy fejleszti a modern munkaerőpiac által megkövetelt speciális készségeket. Ilyen együttműködés például a gyakornoki lehetőségeket biztosító „Digitális lehetőségek” elnevezésű kezdeményezés, amelynek az a célja, hogy valamennyi tudományág terén lehetőséget biztosítson a diákoknak digitális készségeik gyakorlati alkalmazására.

A határokon átnyúló együttműködés új formái hozzájárulnak majd a felsőoktatás minőségének javulásához és a külföldön szerzett felsőfokú képesítések elismerésének megkönnyítéséhez is.

Milyen lépésekre került sor eddig?

Az európai felsőoktatási térség (a bolognai folyamat) olyan mélyreható változtatásokat eredményezett, amelyek megkönnyítik a külföldi tanulmányokat és képzést: az alapképzés–mesterfokozat–doktori fokozat struktúra kialakítása és a minőségbiztosítási fejlesztések elősegítették a diákok és az alkalmazottak mobilitását, valamint megerősítették az intézményeket és rendszereket.

Az európai mobilitást és minőségbiztosítást szolgáló eszközök – köztük az európai kreditátviteli rendszer, az oklevélmelléklet és az európai felsőoktatási minőségbiztosítási nyilvántartás – elősegítik a kölcsönös bizalmat, a felsőfokú képesítések és tanulmányok elismerését, valamint a mobilitást.

Az Erasmus+ program közvetlen támogatást nyújt azok számára, akik határokon átnyúló együttműködést támogató projekteket kívánnak megvalósítani felsőoktatási intézmények között.

Azonban még sok a tennivaló annak érdekében, hogy a tanulási célú mobilitási lehetőségek mindenki számára elérhetőek legyenek. Ezért a Bizottság közzétette az oklevelek, valamint a külföldi tanulmányi időszakok eredményei automatikus kölcsönös elismerésének ösztönzéséről szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot. A Bizottság az európai diákigazolvány koncepcióján is dolgozik, amely a hallgatói információk cseréjét és az „európai egyetemek” hálózatainak létrehozását hivatott elősegíteni azzal a céllal, hogy fokozza a versenyképességet, a minőséget és a kiválóságot az oktatás, a kutatás és az innováció terén.